Dự án AMD Bến Tre thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội Mỏ Cày Nam

13/01/2021 - 07:02

BDK - Huyện Mỏ Cày Nam có 3 xã tham gia thực hiện Dự án AMD Bến Tre là Tân Trung, An Thới và Thành Thới A. Thời gian qua, Dự án AMD Bến Tre đã tạo ra các mô hình sinh kế thích ứng cho người dân ổn định cuộc sống, đặc biệt là người nghèo và nâng cao năng lực thích ứng cho cộng đồng trong việc ứng phó với biến đổi khí hậu (BĐKH) ở 3 xã dự án nói riêng và trên địa bàn huyện nói chung.

Đoàn chuyên gia Dự án AMD khảo sát mô hình sơ chế dừa tại huyện Mỏ Cày Nam.

Đoàn chuyên gia Dự án AMD khảo sát mô hình sơ chế dừa tại huyện Mỏ Cày Nam.

Thích ứng biến đổi khí hậu

Công tác lập kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội có lồng ghép giảm nhẹ rủi ro thiên tai và thích ứng biến đổi khí hậu (SEDP). Thời gian đầu, có 3 xã dự án thực hiện, dần về sau đã lan tỏa ra toàn huyện, hiện nay 100% cấp xã, thị trấn và cấp huyện đã lập SEDP. Sau khi Dự án AMD kết thúc, công tác lập SEDP cấp xã, huyện vẫn tiếp tục duy trì thực hiện theo quy trình, được UBND tỉnh phê duyệt.

Hoạt động về quản lý rủi ro thiên tai và thích ứng với BĐKH, đã tổ chức 21 lớp tập huấn kiến thức phòng chống rủi ro thiên tai, kiến thức về BĐKH cho cán bộ, tổ chức và cộng đồng trong và ngoài xã dự án trên địa bàn huyện; qua đó, lập SEDP hàng năm. Ngoài ra, các cuộc diễn tập phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn cấp xã góp phần nâng cao nhận thức ứng phó kịp thời khi có thiên tai xảy ra.

Kế hoạch hành động phát triển chuỗi giá trị đã được UBND huyện ban hành, triển khai thực hiện bằng nhiều nguồn vốn như vốn AMD, vốn khuyến nông, vốn khoa học công nghệ và vốn đối ứng người hưởng lợi. Các chuỗi thực hiện cho thấy phù hợp với nhu cầu, điều kiện của người dân vùng phát triển chuỗi được chọn và nằm trong chủ trương phát triển của huyện như chuỗi dừa, chuỗi heo và chuỗi bưởi da xanh; các tác nhân tham gia chuỗi giá trị được thể hiện rõ nét và liên kết chặt chẽ, nhất là khâu thu mua, các hợp đồng giao dịch và bản ghi nhớ được ký kết.

Quỹ Hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế thành lập được 347 nhóm tín dụng tiết kiệm, với 1.347 thành viên tham gia. Trong đó, có 1.164 thành viên nữ, chiếm tỷ lệ 86,4%, 605 thành viên hộ nghèo, chiếm 44,9%. Hiện tại, có 11/16 xã, thị trấn tham gia quỹ, tổng số dư nợ khoảng 12 tỷ đồng.

Dự án AMD Bến Tre đã đầu tư xây dựng 4 công trình đê bao kết hợp giao thông ở 3 xã dự án với tổng chiều dài hơn 7,7km, tổng kinh phí đầu tư 12,731 tỷ đồng; trong đó, Dự án AMD tài trợ 9,885 tỷ đồng, đóng góp người hưởng lợi là 2,846 tỷ đồng. Có 7.367 người hưởng lợi từ 4 công trình trên, trong đó có 1.148  người diện hộ nghèo, cận nghèo và 3.556 phụ nữ. Công trình hoàn thành đưa vào sử dụng đã hỗ trợ hoàn thiện kết cấu hạ tầng, giảm thiểu tác động của BĐKH tại xã dự án; đồng thời đạt tiêu chí giao thông nông thôn của Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng xã nông thôn mới.

Đầu tư cho sinh kế bền vững

Quỹ Đồng tài trợ mô hình thích ứng BĐKH (CFAF), đã tài trợ 56 tiểu dự án (TDA); trong đó có 26 TDA thuộc mô hình nông nghiệp và 30 TDA thuộc mô hình phi nông nghiệp với tổng số người hưởng lợi là 621 người (có 430 người diện hộ nghèo, cận nghèo và 134 nữ làm chủ hộ). Đến nay, có 1.083 hộ đã nhân rộng trên địa bàn các xã trong và ngoài dự án; 143 hộ tham gia mô hình thoát nghèo. Quỹ CFAF giúp cho người dân, đặc biệt là người nghèo có việc làm ổn định, tăng thu nhập và từng bước thoát nghèo bền vững trong điều kiện BĐKH.

Quỹ Hợp tác công - tư (PPP) đã thực hiện đầu tư cho 6 công ty, doanh nghiệp với 7 TDA được phê duyệt trong các ngành hàng: dừa, đan đát, may mặc, con heo và thủy sản. Tổng vốn đầu tư 26,07 tỷ đồng; trong đó vốn AMD đầu tư 6,07 tỷ đồng và vốn doanh nghiệp đối ứng hơn 20 tỷ đồng. Thông qua vốn đầu tư PPP, các công ty, doanh nghiệp đã giải quyết việc làm 2.037 lao động và 1.544 hộ tham gia cung ứng nguyên liệu. TDA rất hiệu quả trong việc liên kết nông dân, tạo việc làm ổn định và giúp nâng cao thu nhập cho người dân tại địa phương.

Quỹ xoay vòng theo hình thức “Nông dân dạy nông dân” được triển khai thực hiện được 10 mô hình ở các xã ngoài dự án (nuôi dê thịt 4, nuôi tôm càng xanh trong mương vườn dừa 4, nuôi gà thả vườn 2) với 111 người tham gia, tổng kinh phí 1,66 tỷ đồng. Các mô hình này phù hợp với đối tượng, mục tiêu của dự án.

Qua 6 năm thực hiện Dự án AMD trên địa bàn huyện, tổng số lượt người hưởng lợi 21.694 lượt (có 9.199 lượt nữ, nghèo, cận nghèo 4.302 lượt), tổng kinh phí giải ngân khoảng 58 tỷ đồng. Thu nhập bình quân đầu người tăng. Năm 2014 thu nhập bình quân đầu người chỉ 26,7 triệu đồng/năm, đến năm 2020 đạt 48 triệu đồng/năm. Sản xuất nông nghiệp phát triển theo hướng liên kết, nâng cao giá trị, chất lượng sản phẩm, phát triển các sản phẩm chủ lực của huyện (dừa, con heo) theo chuỗi giá trị được tập trung thực hiện và đem lại hiệu quả, nhiều mô hình chuyển đổi từ sản xuất thông thường sang sản xuất theo tiêu chuẩn hữu cơ, VietGAP và gắn kết với doanh nghiệp trong tiêu thụ sản phẩm.

Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới, có 2/3 xã dự án AMD đạt chuẩn xã nông thôn mới là Tân Trung và An Thới. Triển khai các nguồn quỹ của dự án có lồng ghép với Đề án phát triển đa dạng sinh kế, thoát nghèo bền vững giai đoạn 2016 - 2020, Qua đó, đã kéo giảm tỷ lệ hộ nghèo đáng kể: năm 2014, tỷ lệ hộ nghèo 11,73%, đến năm 2020 giảm còn 4,81%.

Bài, ảnh: Hoàng Lam

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN