Dự án DBRP đang trao “cần câu” cho người nghèo

01/12/2009 - 12:45
Ông Lê Văn Nhứt.

Ba Tri là một trong những huyện đầu tiên được chọn làm điểm khởi động Dự án Phát triển kinh doanh với người nghèo (DBRP). Ba xã điểm (Bảo Thuận, Vĩnh Hòa, Tân Hưng) được thực hiện từ tháng 6-2008 và 5 xã (Bảo Thạnh, An Thủy, An Đức, An Hiệp, An Ngãi Tây) bắt đầu từ đầu năm 2009. Ông Lê Văn Nhứt – Trưởng Văn phòng Dự án DBRP huyện Ba Tri cho biết:

- Đa số người dân của 8 xã điểm này đồng thuận và hiểu rất rõ Dự án là nhằm mục tiêu giúp cho bà con tiếp cận được với thị trường, khoa học kỹ thuật mới để góp phần tăng thu nhập, giảm nghèo bền vững. Điểm đặc biệt của dự án này là không phải trực tiếp đưa “con cá” cho người nghèo mà là đưa “cần câu”. Đây là dự án tổng hợp của nhiều nội dung, trong đó có hỗ trợ cho người nghèo về kỹ thuật, tư liệu sản xuất, vốn, giải quyết việc làm bằng cách tác động vào các thành phần kinh tế tại địa phương và cả trong địa bàn; hỗ trợ cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ vốn tín dụng để họ mở rộng sản xuất, thu hút lao động nghèo ngay tại địa phương; thông tin để người dân nghèo tiếp cận được thị trường. Dự án còn dành nguồn vốn khá lớn để đầu tư hạ tầng nông thôn. Mỗi xã được DBRP dành khoảng 2 tỉ đồng đầu tư cơ sở hạ tầng, gồm đường, chợ nhằm tạo thuận lợi hơn trong lưu thông hàng hóa ở vùng sâu, xa. Qua hơn một năm hoạt động theo định hướng này, Ba Tri có các tổ, nhóm hợp tác như tổ trồng màu, chăn nuôi, tổ hợp tác trồng lúa… Chúng tôi đã tổ chức đưa bà con đi tham quan, học tập mô hình ở các nơi để về áp dụng cho địa phương mình. Năm 2010, chúng tôi tiếp tục tổ chức triển khai hội thảo, tập huấn, tổ chức làm mô hình để phát động ra toàn xã.
* Sản phẩm nông nghiệp nào là thế mạnh, được Ba Tri chọn xây dựng chuỗi giá trị ngành hàng, thưa ông?
- Theo lộ trình ký kết với IFAD, năm thứ 2 sẽ xây dựng chuỗi sản phẩm chính, từ đó phân tích điểm tác động để có kế hoạch triển khai thực hiện phù hợp. Ba Tri chọn 2 sản phẩm chính yếu nhất là thủy sản và cây lúa. Sản phẩm này sẽ được phân tích từ khâu giống, chăm sóc đến chế biến, tiêu thụ, qua đó khâu nào yếu sẽ tác động vào nhằm phát triển bền vững sản phẩm này.
* Theo ông, khâu nào được đánh giá là yếu? Hướng tác động cụ thể?
- Đầu ra và khâu bảo quản là quan trọng nhất. Thực tế ở các địa phương hiện nay, nông dân trồng lúa, nuôi thủy sản không bán trực tiếp cho doanh nghiệp, đại lý mà chủ yếu thông qua thương lái nên mức chênh lệch giá khá cao. Hơn nữa, người dân thiếu thông tin, có khi giá lên vùn vụt nhưng thương lái thu mua vẫn giữ giá hoặc lên rất ít; còn xuống giá thì lại xuống rất nhanh. Điểm yếu thứ 2 là khâu bảo quản, đặc biệt với cây lúa vụ hè thu thất thoát sau thu hoạch rất lớn. Giải quyết điểm yếu này là thành lập tổ hợp tác tiêu thụ lúa cho nông dân. Tổ này sẽ đứng ra mua lúa cho nông dân, tất nhiên họ cũng có lãi nhưng ở mức chấp nhận được, sát thị trường. Năm 2010 là giai đoạn phân tích chuỗi giá trị. Chúng tôi sẽ đề xuất với Ban Quản lý Dự án về vấn đề này.
* Điểm đặc biệt của Dự án này là lập kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của xã theo định hướng thị trường, có sự tham gia của người dân. Qua thực tế ở các xã, ông nhận xét thế nào về phương pháp lập kế hoạch này? Vì sao?
- Trước đây lập kế hoạch từ trên ấn xuống, ấn sao thì xã phải chịu vậy. Bây giờ lập kế hoạch theo hướng từ dưới lên là rất hay. Theo cách mới này, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của xã được lấy ý kiến từng nhóm đối tượng về thương mại, nông nghiệp, dịch vụ… sau, có tổng hợp lại, định hướng để phát triển. 
* Một nội dung quan trọng nữa của Dự án DBRP là nhằm nâng cao năng lực quản lý cho cán bộ, đặc biệt là cán bộ cấp xã và các nhóm hợp tác. Thực tế nhiều địa phương lại giao khoán việc này cho chuyên viên và xem đây là dự án của cấp trên. Với Ba Tri thì sao thưa ông?
- Ba Tri cũng không ngoại lệ. Thật ra, đây không phải là dự án nước ngoài đầu tiên đầu tư xuống xã. Nhưng các dự án trước đây, cấp xã là đơn vị thụ hưởng, chủ đầu tư là một đơn vị cấp tỉnh. Do đó, tư tưởng tiếp thu, thụ hưởng đã ăn sâu vào suy nghĩ của cán bộ xã. Còn Dự án DBRP thì đưa về xã làm chủ đầu tư nhằm mục đích nâng cao năng lực quản lý của cán bộ xã. Do cách làm mới nên ở xã còn thờ ơ, chưa bắt nhịp kịp thời. Hơn nữa, do trình độ năng lực còn hạn chế, các qui trình xây dựng cơ bản, thủ tục rút vốn, lập kế hoạch, củng cố nhóm hợp tác… nhiều cán bộ thấy quá sức. Kế đến là do cán bộ kiêm nhiệm, cơ cấu thành viên chưa thật sự phù hợp. Hiện tại, Ban Phát triển xã gồm: phó chủ tịch hoặc chủ tịch xã, kế toán và chủ tịch hội phụ nữ, đoàn thanh niên và nông dân. Nếu chỉ năm người này không thể làm được mà phải có sự phối hợp của cả hệ thống chính trị. Hướng tới, cơ cấu nhân sự phải tính lại, phải tăng cường tính chặt chẽ của quy chế làm việc. Tôi muốn nhấn mạnh rằng Dự án DBRP nhằm nâng cao năng lực quản lý cho cán bộ cấp xã, công việc chủ yếu là do địa phương đề xuất và trực tiếp làm; cán bộ huyện, tỉnh có vai trò hỗ trợ.

Phương Yến (Thực hiện)

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN