Dự án Làng Văn hóa du lịch Chợ Lách chậm tiến độ

06/07/2021 - 12:07

BDK.VN - Hiện nay, UBND huyện Chợ Lách đã xây dựng lại dự thảo kế hoạch thực hiện Làng Văn hóa du lịch huyện Chợ Lách giai đoạn 2021 - 2025 gửi các sở, ban, ngành tỉnh góp ý; đồng thời gửi Sở Xây dựng xin chủ trương lập Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500. Đối với Dự án Nâng cấp, mở rộng các tuyến đường huyện thuộc địa phận huyện Chợ Lách (ĐH.34, 35, 37), đang tiến hành lập dự án đầu tư.

Tuy nhiên, theo Sở Kế hoạch và Đầu tư, khó khăn hiện nay là kinh phí chưa được phân bổ kịp thời nên việc triển khai cải tạo hạ tầng chậm, ảnh hưởng đến tiến độ. Về đất đai, theo đề án thì Trung tâm Điều phối Làng Văn hóa du lịch - Trạm dừng chân được đầu tư tại Khu ứng dụng công nghệ sinh học Cái Mơn, nhưng phần đất này do Sở Khoa học và Công nghệ quản lý. Một số dự án, công trình trong đề án chưa thuê đơn vị tư vấn lập quy hoạch chi tiết, chưa có chủ trương đầu tư, lập dự án đầu tư và nguồn vốn đầu tư... nên cũng chưa đưa vào kế hoạch sử dụng đất hàng năm. Do vậy, chưa triển khai thực hiện được.

Giám đốc sở Kế hoạch và Đầu tư Châu Văn Bình cho biết: Giải pháp hướng tới cần ưu tiên nguồn vốn để triển khai các nhiệm vụ theo đề án được duyệt; công bố quy hoạch định hướng đề án, kêu gọi đầu tư; đẩy mạnh tuyên truyền về phát triển du lịch và đề án; xây dựng cơ chế, chính sách tạo môi trường thuận lợi cho doanh nghiệp, người dân đầu tư phát triển du lịch. Thực hiện giao quyền khai thác, sử dụng để tạo thêm vốn cho nhà đầu tư phát triển hạ tầng; xây dựng và nhân rộng các mô hình sản xuất công nghệ cao, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, góp phần nâng cao thu nhập cho người dân.

Được biết, ngày 17-6-2021, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã có buổi làm việc với lãnh đạo huyện Chợ Lách về tiến độ thực hiện Đề án Làng Văn hóa du lịch Chợ Lách, khảo sát thực tế tại các xã chọn xây dựng (Vĩnh Thành, Vĩnh Hòa, Phú Sơn, Long Thới). Ngày 18-6-2021, UBND huyện Chợ Lách tổ chức họp thống nhất quy hoạch phân khu Làng Văn hóa du lịch huyện Chợ Lách.

Cẩm Trúc

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN