Đưa vào sử dụng 1.046 căn nhà tình nghĩa

11/07/2014 - 13:46

Thực hiện Đề án hỗ trợ cải thiện nhà ở cho gia đình chính sách giai đoạn 2013-2015, đến nay, toàn tỉnh đã hoàn thành xây dựng, sửa chữa và đưa vào sử dụng 1.046 căn nhà tình nghĩa, đạt tỷ lệ 99,7% (xây mới 743 căn và sửa chữa 303 căn); còn 3 căn chưa xây tại huyện Mỏ Cày Nam và Châu Thành.

Thực hiện Chỉ thị 31 và Quyết định số 22 của Thủ tướng Chính phủ, các huyện, thành phố đã tiến hành rà soát lại danh sách hộ người có công với cách mạng thực sự khó khăn về nhà ở còn lại của năm 2014, 2015 theo đề án. Tuy nhiên, hiện nay chỉ có huyện Giồng Trôm, Mỏ Cày Nam và thành phố Bến Tre hoàn tất báo cáo theo quy định.

Ngoài ra, các huyện, thành phố đã vận động Quỹ đền ơn đáp nghĩa đạt trên 7,2 tỷ đồng, hỗ trợ xây dựng 140 nhà tình nghĩa cho gia đình chính sách.

C.TRÚC

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN