Đưa vào vận hành hệ thống quan trắc tự động

10/05/2017 - 07:32

Nhằm tăng cường công tác quản lý về môi trường, Sở Tài nguyên và Môi trường đã xây dựng hệ thống quan trắc tự động môi trường tại các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh. Dự kiến tháng 7-2017, hệ thống sẽ được đưa vào vận hành.

Hệ thống quan trắc tự động môi trường được thiết kế với một máy chủ đặt tại Sở Tài nguyên và Môi trường. Tại đây, máy sẽ hiển thị các thông số môi trường. Các dữ liệu sẽ cập nhật liên tục nhằm giúp cơ quan chức năng có thể giám sát tình hình môi trường của doanh nghiệp, cơ sở sản xuất. Từ đó, kịp thời thông báo đến cơ sở xử lý nếu các chỉ số vượt ngưỡng.

Được biết, hiện nay, tại Khu công nghiệp Giao Long, huyện Châu Thành đã sử dụng máy đo thông số môi trường. Sắp tới, Sở Tài nguyên và Môi trường sẽ thiết lập phần mềm và truyền trực tiếp các số liệu quan trắc về sở quản lý.

Theo ông Mai Thượng Hanh - Trưởng Phòng Tổng hợp và đánh giá tác động môi trường, Chi cục Bảo vệ Môi trường tỉnh, hệ thống quan trắc môi trường là hoạt động then chốt, không thể thiếu trong công tác quản lý và bảo vệ môi trường, giúp ngành chức năng đánh giá đúng hiện trạng môi trường; giám sát, theo dõi diễn biến chất lượng môi trường; kịp thời phát hiện, cảnh báo ô nhiễm môi trường cho cơ sở, đặc biệt tại các khu công nghiệp - nơi có nguồn phát sinh chất thải cao.

Phan Hân

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN