Đừng để mức chuẩn hộ nghèo quá thấp và lạc hậu như hiện nay

19/06/2014 - 16:17

Cử tri huyện Ba Tri có ý kiến: chuẩn hộ nghèo hiện nay quá thấp và lạc hậu (400.000đồng/người/tháng ở nông thôn), nếu bình nghị hộ nghèo đúng thực chất thì tỷ lệ hộ nghèo của huyện sẽ kéo giảm rất nhanh.

Ông Nguyễn Văn Nghị - Phó Chủ tịch UBND huyện Ba Tri trả lời: Đây là chuẩn qui định chung năm 2010, chuẩn hộ nghèo như trên là rất thấp, vì giá tiêu dùng mỗi năm đều tăng. Nếu xét đúng thực chất thu nhập của người nghèo thì tỷ lệ hộ nghèo của huyện sẽ thấp hơn hiện tại (vào cuối năm 2012 tỷ lệ này là 15,06%, đến cuối năm 2013 còn 12,2%). Trong điều kiện kinh tế còn gặp khó khăn, việc người nghèo, cận nghèo (thu nhập bình quân) được hưởng thụ các chính sách sẽ góp phần thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, tạo điều kiện cho những hộ này có thêm nguồn vốn đầu tư sản xuất, vươn lên trong cuộc sống và có cơ hội thoát nghèo bền vững.

Hiện nay, theo Luật Đất đai sửa đổi (năm 2003) hạn sử dụng đất trồng cây hàng năm là 20 năm, trong Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) của người sử dụng đã hết hạn sử dụng. Phòng Tài nguyên và Môi trường (TN-MT) với vai trò tham mưu cho UBND huyện đã có kế hoạch gì để người sử dụng đất gia hạn quyền sử dụng đất nhằm đảm bảo quyền của người sử dụng đất theo qui định của pháp luật? Làm sao để người dân biết liên hệ với cơ quan, cấp có thẩm quyền thực hiện việc gia hạn quyền sử dụng đất?

- Ngày 15-5-2013, Phòng TN-MT đã ban hành Công văn 163 về việc gia hạn sử dụng đất, trong đó đề nghị UBND các xã, thị trấn tiếp nhận và xác nhận hồ sơ gia hạn thời hạn sử dụng đối với hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất nông nghiệp theo Điều 67 Luật Đất đai năm 2013 tiếp theo là 20 năm. Từ đầu năm 2013 đến nay, Phòng TN-MT đã tiếp nhận và thực hiện gia hạn hơn 1.200 thửa đất tại các xã An Hòa Tây, Vĩnh An, Vĩnh Hòa. Căn cứ vào Công văn 155/2013 của Tổng cục quản lý đất đai về tiếp tục sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân và Công văn 1256/2011 của Sở TN-MT về việc hướng dẫn thủ tục hành chính về gia hạn sử dụng đất nông nghiệp đã gửi kèm Công văn 163/2013 của Phòng TN-MT cho các xã, thị trấn, và đã thông báo trên đài truyền thanh về việc gia hạn sử dụng đất để người sử dụng đất biết thực hiện. Sau đó, UBND tỉnh đã ban hành Công văn 5374/2013 về việc hướng dẫn ghi thời gian sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân vào sổ đỏ khi hết hạn. Theo qui định, việc gia hạn thời hạn sử dụng đất được chỉnh lý vào trang 4 sổ đỏ mẫu cũ hoặc trang 3 sổ đỏ mẫu mới. Thẩm quyền xác nhận gia hạn sử dụng đất vào sổ đỏ của hộ gia đình, cá nhân là Phòng TN-MT. Sau khi Luật Đất đai có hiệu lực thi hành thì người dân không phải làm thủ tục gì.

Việc quản lý cột mốc 364 ở Mỹ Thạnh, Mỹ Nhơn, Mỹ Chánh (ranh đất 3 xã), thuộc huyện Ba Tri, để dân lấn chiếm, trách nhiệm thuộc về ai?

- Mốc địa giới hành chính số 03X.6 giữa 3 xã trên bị mất đã được Kỳ họp thứ 4 HĐND huyện kiến nghị. Sau khi đi xác minh, Phòng TN-MT xác định nguyên nhân là khi mở rộng đường nhựa từ xã Mỹ Nhơn qua Mỹ Thạnh, đơn vị thi công đã san lấp, làm cho mốc địa giới bị vùi lấp xuống ao bên cạnh. Để giải quyết vấn đề này, Phòng TN-MT đề nghị Phòng Nội vụ chủ trì (phối hợp 2 phòng) kiến nghị Sở Nội vụ, Sở TN-MT hỗ trợ giải quyết.


Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN