Dừng triển khai tin nhắn tra cứu đến đầu số 8079

09/03/2023 - 19:37

BDK - Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh có thông báo về việc dừng triển khai tin nhắn tra cứu thời gian tham gia BHXH, tra cứu thời hạn sử dụng thẻ bảo hiểm y tế (BHYT), tra cứu hồ sơ đã nộp, tình trạng hồ sơ và tra cứu lại mật khẩu để người dân không thể thực hiện gửi tin nhắn tra cứu đến đầu số 8079.

Thay thế việc thực hiện tin nhắn tra cứu đến đầu số 8079, người dân có thể lựa chọn, sử dụng các kênh thông tin có sẵn, miễn phí do ngành BHXH Việt Nam cung cấp. Cụ thể, tra cứu thời gian tham gia BHXH, tra cứu thời hạn sử dụng thẻ BHYT qua ứng dụng VssID - BHXH số hoặc chức năng tra cứu trực tuyến trên Cổng thông tin điện tử BHXH Việt Nam (https://baohiemxahoi.gov.vn).

Tra cứu hồ sơ đã nộp, tình trạng hồ sơ qua chức năng tra cứu trên Cổng dịch vụ công BHXH Việt Nam (https://dichvucong.baohiemxahoi.gov.vn). Cấp lại mật khẩu tài khoản giao dịch BHXH điện tử qua chức năng Quên mật khẩu trên ứng dụng VssID hoặc Cổng dịch vụ công BHXH Việt Nam (mật khẩu sẽ được cung cấp qua địa chỉ email mà người dân kê khai khi đăng ký tài khoản giao dịch BHXH điện tử).

Trường hợp khi đăng ký tài khoản chưa có thông tin về địa chỉ email, người dân có thể được hỗ trợ qua các kênh như: lập tờ khai TK1-TS để khai bổ sung thông tin địa chỉ email thông qua giao dịch BHXH điện tử của đơn vị, điểm thu đang quản lý. Thực hiện lập tờ khai thay đổi, bổ sung thông tin đăng ký sử dụng phương thức giao dịch điện tử từ trong lĩnh vực BHXH theo Mẫu số 02/SĐ-GD đến nộp trực tiếp tại cơ quan BHXH nơi gần nhất. Liên hệ trực tiếp tới Trung tâm Dịch vụ hỗ trợ, chăm sóc khách hàng - BHXH Việt Nam để được hỗ trợ cấp lại mật khẩu của tài khoản giao dịch BHXH điện tử.

Phan Hân

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN