Duy trì và phát triển nông nghiệp theo hướng ổn định, bền vững

08/10/2010 - 08:13

9 tháng qua, sản xuất nông, lâm, diêm nghiệp và thủy sản gặp không ít khó khăn, do điều kiện thời tiết bất lợi như xâm nhập mặn, nắng nóng kéo dài, dịch heo tai xanh diễn ra trên diện rộng. Tuy vậy, với sự tác động tích cực từ các chính sách kích cầu, hỗ trợ lãi suất, tiêu thụ sản phẩm của Chính phủ, sự kết hợp linh hoạt, hiệu quả của người sản xuất như trồng xen, nuôi xen, chuyển dịch cây trồng, vật nuôi theo hướng tăng năng suất, chất lượng, hiệu quả nên nông nghiệp đạt mức tăng trưởng khá.

Theo Sở NN&PTNT, các lĩnh vực trong kinh tế nông nghiệp đều có sự tăng trưởng theo chiều hướng tích cực. Sản phẩm phát triển nhanh, cơ cấu sản xuất đã chuyển dần theo hướng hiệu quả cao và kết nối chặt chẽ các khâu từ sản xuất đến tiêu thụ. Hệ thống thủy lợi được đầu tư và phát huy khá hiệu quả. Ngành nông nghiệp đã chuyển giao khoa học công nghệ thành công ở một số lĩnh vực như phòng trừ sâu bệnh, tuyển chọn giống mới; nâng cao chất lượng cây lúa từ 36 tạ/ha lên 43 tạ/ha trong vụ Mùa và từ 45 tạ/ha tăng lên 57 tạ/ha vụ Đông Xuân. Mô hình nuôi tập trung với hình thức trang trại có kiểm soát của thú y, nuôi theo phương pháp an toàn sinh học đã mang lại hiệu quả và tính bền vững. Ngành cũng đã xử lý thành công dịch rầy nâu, bọ dừa trong điều kiện mặn xâm nhập sâu và nắng nóng kéo dài. Nhiều chính sách hỗ trợ cho nông nghiệp được kịp thời ban hành, thực hiện có hiệu quả như chủ trương hỗ trợ 100% hóa chất tiêu hủy bệnh trên tôm biển khi có dịch xảy ra; hỗ trợ kinh phí cho hoạt động của Ban Quản lý vùng nuôi thủy sản; hỗ trợ thu mua muối, lúa, heo bị bệnh tai xanh… giúp hạn chế phần nào thiệt hại của nông dân. Tuy vậy, sản xuất nông nghiệp đang đứng trước nhiều khó khăn, thách thức lớn. Bởi là một ngành trực tiếp chịu sự tác động của thời tiết, giá vật tư nông nghiệp tăng cao, giá hàng nông thủy sản không ổn định...

Cho tôm ăn ở khu nuôi tôm công nghiệp 400ha (Thạnh Phước - Bình Đại).

Do vậy, trong 3 tháng cuối năm, toàn ngành nông nghiệp sẽ nỗ lực phấn đấu tập trung vào các lĩnh vực chủ yếu như: đẩy nhanh công tác lập và qui hoạch thủy lợi, bố trí dân cư, ngành nghề nông thôn, nuôi thủy sản; tập trung đẩy mạnh tiến độ sản xuất lúa Hè - Thu, lúa Mùa; phát triển diện tích trồng màu; kiểm soát chặt chẽ việc vận chuyển gia súc, gia cầm, tiêm phòng bệnh cúm gia cầm; từng bước khôi phục và phát triển đàn gia súc, gia cầm; nuôi heo theo mô hình công nghiệp; duy trì và phát triển nuôi trồng thủy sản theo hướng công nghiệp bền vững; hỗ trợ người dân nuôi đúng qui trình, thời vụ, không ảnh hưởng đến môi trường; thực hiện có hiệu quả việc đăng ký, đăng kiểm tàu cá; đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các công trình thủy lợi, kiểm tra, sửa chữa các công trình đầu mối, hoàn chỉnh các dự án thủy lợi trọng điểm như hệ thống thủy lợi Cái Quao, Bắc Bến Tre, đê bao 7 xã Mỏ Cày Bắc, Chợ Lách; hoàn thành các chương trình, dự án chuyên ngành như: cacao, dự án nâng cao chất lượng an toàn thực phẩm nông nghiệp và phát triển chương trình khí sinh học, dự án FSPS II, dự án Bắc Bến Tre, các chương trình khuyến nông, khuyến ngư, giống cây trồng, vật nuôi, phát triển nông thôn mới, chương trình nước sinh hoạt và vệ sinh môi trường nông thôn.

Bài, ảnh: Thu Huyền

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN