Gần 300 cơ sở giáo dục thu học phí không dùng tiền mặt

26/11/2020 - 19:16

BDK - Đến nay, toàn tỉnh có 293/330 cơ sở giáo dục công lập tổ chức triển khai thu học phí bằng phương thức thanh toán không dùng tiền mặt.

Tại hội nghị trực tuyến đánh giá, rút kinh nghiệm thực hiện Công văn số 3176/2019 của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện Đề án đẩy mạnh thanh toán qua ngân hàng đối với các dịch vụ công và chi trả các chương trình an sinh xã hội, đại biểu các phòng giáo dục nêu một số khó khăn như: một số cơ sở giáo dục công lập có thu học phí chưa có sự bàn bạc kỹ với đơn vị thu hộ về cách tổ chức thu, phương thức thu nên gây khó khăn, bất tiện cho cha mẹ học sinh khi thực hiện nộp học phí. Các ngân hàng chưa chuẩn bị sẵn sàng các phương tiện để cha mẹ học sinh thực hiện. Một số cơ sở giáo dục công lập chưa thực hiện đúng theo hướng dẫn của cấp trên, nhân viên đơn vị tư vấn thu hộ bằng việc xuống tại cơ sở giáo dục (vào ngày họp cha mẹ học sinh đầu năm) thu tiền mặt về ngân hàng nộp số tiền thu được vào tài khoản tiền gửi của đơn vị tại ngân hàng. Một số cha mẹ học sinh ở vùng nông thôn làm nông chưa quen với việc sử dụng điện thoại thông minh để chuyển khoản, học sinh ở chung với ông bà lớn tuổi (do cha mẹ đi làm ăn ở xa)...

 Để thực hiện tốt công tác thu học phí bằng phương thức không dùng tiền mặt, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo La Thị Thúy đề nghị, cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền trong đội ngũ giáo viên, nhân viên và phụ huynh về chủ trương thu học phí bằng phương thức thanh toán không dùng tiền mặt để thấy được tính an toàn, tiện lợi khi thực hiện. Tiếp tục triển khai chủ trương thu học phí bằng phương thức thanh toán không dùng tiền mặt trong đơn vị, tạo điều kiện thuận lợi cho cha mẹ học sinh, không ép buộc, gây khó khăn cho phụ huynh lựa chọn đơn vị thu; hình thức triển khai chủ trương thu học phí bằng phương thức thanh toán không dùng tiền mặt phải phù hợp với điều kiện của đơn vị và thực tế của địa phương. Thủ trưởng các đơn vị cần quan tâm theo dõi, chỉ đạo kịp thời, tránh giao khoán cho đơn vị thu hộ, kế toán nhà trường; kịp thời tư vấn cho phụ huynh, phối hợp đơn vị thu hộ báo cáo về cơ quan quản lý để tháo gỡ khó khăn. Đối với các ngân hàng, tập đoàn viễn thông tiếp tục nghiên cứu giải pháp hỗ trợ trường, ngành thực hiện tốt chủ trương chung của tỉnh.

Anh Đào

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN