Gia hạn thẻ bảo hiểm y tế 6 tháng cho người dân vùng bãi ngang

04/05/2016 - 06:42

Ông Huỳnh Kim Quân - Giám đốc Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh cho biết, Văn phòng Thủ tướng Chính phủ đã có Công văn số 2341 gửi BHXH các tỉnh, thành phố về việc gia hạn thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) cho người dân vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, vùng bãi ngang.

Công văn nêu rõ: Đồng ý gia hạn thẻ BHYT đến ngày 30-6-2016 cho người thuộc nhóm đối tượng đã được ngân sách nhà nước đóng hoặc hỗ trợ mức đóng để mua BHYT năm 2015 như kiến nghị của BHXH Việt Nam. Các đối tượng này được ngân sách nhà nước đóng, hỗ trợ mức đóng theo quy định của Luật BHYT sửa đổi, bổ sung và các văn bản hướng dẫn của luật.

BHXH Việt Nam cũng đã có công văn yêu cầu BHXH các tỉnh, thành phố về việc gia hạn thẻ BHYT cho người sinh sống tại vùng kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn; người sinh sống tại vùng bãi ngang ven biển. Theo đó, các đối tượng trên tiếp tục được hưởng các quyền lợi miễn phí đến khi có văn bản hướng dẫn của các cơ quan có thẩm quyền.

Hiện tại, Bến Tre có 16 xã bãi ngang ven biển: An Quy, An Nhơn, An Thuận, An Điền, Thạnh Phong, Thạnh Hải, Mỹ An, Bình Thạnh thuộc huyện Thạnh Phú; Bảo Thạnh, Bảo Thuận, An Đức, An Hiệp, An Thủy, Tân Thủy thuộc huyện Ba Tri; Thừa Đức, Thạnh Trị thuộc huyện Bình Đại.

T.Long

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN