Gia hạn thời gian Cuộc thi Tìm kiếm giải pháp chuyển đổi số quốc gia - Viet Solutions năm 2022

16/09/2022 - 05:40

BDK.VN - Ban tổ chức cuộc thi Tìm kiếm giải pháp chuyển đổi số quốc gia - Viet Solutions năm 2022 vừa có thông báo gia hạn thời gian cuộc thi.

Theo Thể lệ cuộc thi đã được công bố, thời gian tham gia tính từ ngày 22-7-2022 đến ngày 30-8-2022. Tuy nhiên, để đảm bảo không bỏ sót các đối tượng tiềm năng, Ban tổ chức cuộc thi gia hạn thời gian nhận hồ sơ dự thi đến hết ngày 20-9-2022.

Thông tin cập nhật được đăng tải trên Trang thông tin điện tử của cuộc thi tại địa chỉ: http://vietsolutions.net.vn. Đầu mối liên hệ, hỗ trợ tham gia cuộc thi: bà Trịnh Thị Trang, Cục Chuyển đổi số quốc gia; Số điện thoại: 0383.199.885; Email: tttrang@mic.gov.vn.

Viet Solutions là cuộc thi do Bộ Thông tin và Truyền thông chủ trì, Cục Chuyển đổi số quốc gia và Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội Viettel đồng tổ chức nhằm tìm kiếm, công bố các bài toán, giải pháp có giá trị về chuyển đổi số ở các ngành, lĩnh vực, địa phương, doanh nghiệp và cho cộng đồng. Thông tin chi tiết cuộc thi được đăng tải tại địa chỉ http://vietsolutions.net.vn.

Thanh Đồng

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN