Giải pháp cấp bách bảo tồn loài chim hoang dã, di cư tại tỉnh

01/06/2022 - 17:21

BDK.VN - Ngày 31-5-2022, Phó chủ tịch UBND tỉnh ký Công văn số 3248/UBND-KT gửi Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh, các sở, ban, ngành tỉnh, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Cục Quản lý thị trường, Đài Phát thanh và Truyền hình Bến Tre, Báo Đồng Khởi và UBND các huyện, thành phố về việc thực hiện chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp cấp bách bảo tồn loài chim hoang dã, di cư tại Việt Nam.

Theo đó, Việt Nam được đánh giá là một trong những khu vực quan trọng bậc nhất trong mạng lưới các tuyến đường bay chim di cư và các loài chim đặc hữu, với 63 vùng chim quan trọng toàn cầu và 7 vùng chim đặc hữu; các vùng chim hoang dã, di cư đã tạo nên các giá trị thiên nhiên quan trọng, góp phần bảo tồn thiên nhiên, bảo tồn đa dạng sinh học, phát triển du lịch và xây dựng hình ảnh đất nước Việt Nam. Hiện nay, ở nước ta đã ghi nhận được hơn 900 loài chim, trong đó 99 loài cần quan tâm bảo tồn, 10 loài cực kỳ nguy cấp, 17 loài nguy cấp, 24 loài sắp nguy cấp và 48 loài sắp bị đe dọa.

Đối với tỉnh Bến Tre, kết quả đánh giá ban đầu (thực hiện cuối năm 2021, đầu năm 2022) của Dự án “Đánh giá hiện trạng và đề xuất nhiệm vụ đa dạng sinh học tỉnh Bến Tre giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn 2050” đã xác định được trên địa bàn tỉnh có 219 loài chim. Trong số đó có 21 loài quý hiếm theo Danh mục Sách Đỏ IUCN 2021-3; 12 loài có tên trong Sách Đỏ Việt Nam 2007; 27 loài có tên trong Nghị định số 84/2021/NĐ-CP ngày 22-9-2021 của Chính phủ về quản lý thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm và thực thi Công ước về buôn bán quốc tế các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp (11 loài ở phụ lục IB, 16 loài ở phụ lục IIB).

UBND tỉnh đề nghị các cơ quan, đơn vị và địa phương có liên quan theo chức năng, nhiệm vụ được giao tổ chức thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm: Các sở, ban, ngành tỉnh và các địa phương tùy theo chức năng, nhiệm vụ được giao thông tin, phổ biến Chỉ thị số 04/CT-TTg ngày 17-5-2022 của Thủ tướng Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp cấp bách bảo tồn loài chim hoang dã, di cư tại Việt Nam.

Thực hiện Hướng dẫn số 13-HD/BTGTW ngày 19-7-2021 của Ban Tuyên giáo Trung ương về tăng cường tuyên truyền việc thực hiện không săn, bắt, vận chuyển, giết mổ, tiêu thụ, tàng trữ, quảng cáo, xâm hại động vật, thực vật hoang dã nguy cấp, quý, hiếm và một số quy định khác.

Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các ngành, địa phương có liên quan tuyên truyền, hướng dẫn, kiểm tra, hỗ trợ các cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao tại Chỉ thị số 04/CT-TTg. Đồng thời, làm đầu mối tham mưu UBND tỉnh phối hợp với các cơ quan Trung ương thực hiện quy định về bảo tồn các loài chim hoang dã, di cư tại Việt Nam; hướng dẫn quản lý, bảo vệ các loài chim hoang dã, di cư; hướng dẫn, tổ chức thực hiện các hoạt động quản lý, bảo vệ các loài chim hoang dã, di cư, bao gồm bảo vệ các sinh cảnh, tuyến di cư khi Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành quy định, hướng dẫn.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chỉ đạo lực lượng kiểm lâm phối hợp với chính quyền địa phương và các cơ quan có liên quan trên địa bàn tăng cường tuần tra, kiểm soát, ngăn chặn và xử lý nghiêm các hành vi săn, bắt, giết, nuôi, nhốt, vận chuyển, kinh doanh, chế biến, tàng trữ, tiêu thụ trái pháp luật các loài chim hoang dã, di cư, đặc biệt vào mùa chim di cư (từ tháng 9 năm trước đến tháng 4 năm sau).

UBND các huyện, thành phố tăng cường tuyên truyền, vận động người dân không thực hiện các hành vi săn, bắt, bẫy, bắn chim hoang dã, di cư; không mua, bán, vận chuyển, kinh doanh, tàng trữ, tiêu thụ trái pháp luật các loài chim hoang dã, di cư; tổ chức triệt phá dứt điểm các khu chợ, tụ điểm buôn bán các loài chim hoang dã, di cư trái pháp luật trên địa bàn (nếu có). Tổ chức triển khai cho các cơ sở kinh doanh trên địa bàn ký cam kết về việc không mua bán, sử dụng, tiêu thụ, trưng bày, quảng cáo mẫu vật động vật hoang dã không đảm bảo nguồn gốc hợp pháp và xử lý nghiêm các cá nhân, cơ sở kinh doanh có các hành vi vi phạm.

UBND các huyện Thạnh Phú, Bình Đại, Ba Tri phối hợp bảo vệ và phát triển bền vững các vùng đất ngập nước, rừng ven biển; bảo vệ các bãi bồi cửa sông, ven biển khu vực bãi ăn của các chim hoang dã. UBND huyện Ba Tri có giải pháp bảo vệ và phát triển bền vững sân chim Vàm Hồ.

T. Thảo (lược trích)

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN