Giải pháp đề phòng nghêu chết hàng loạt

01/09/2017 - 08:16

Ngày 30-8-2017, Chi  cục Thủy sản Bến Tre tổ chức hội thảo tìm giải pháp khắc phục hiện tượng nghêu chết.

Tại hội thảo, bà Ngô Thị Ngọc Thủy - Phân viện Nghiên cứu thủy sản Nam Sông Hậu báo cáo kết quả nghiên cứu tình hình nghêu chết tại Bến Tre, triển khai các giải pháp quản lý, kỹ thuật phòng nghêu chết hàng loạt. Hội thảo cũng dành nhiều thời gian phân tích, đánh giá nguyên nhân và đề ra các giải pháp đề phòng nghêu chết như: thường xuyên khảo sát sân bãi, theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, môi trường nước. Đầu tư xây dựng vùng sản xuất nghêu giống tại tỉnh. Xây dựng các trạm quan trắc ở các vùng cửa sông ven biển nơi có nguồn lợi nghêu để theo dõi quan trắc các yếu tố chất lượng môi trường nước. Kiểm soát chặt chẽ hơn tình hình dịch bệnh, cảnh báo thường xuyên để có kế hoạch di chuyển nghêu đến nơi an toàn, san thưa hoặc khai thác kịp thời.

Theo số liệu điều tra mới nhất của Chi cục Thủy sản Bến Tre, diện tích đất bãi biển toàn tỉnh có thể nuôi nghêu là 7.164ha, trong đó có 4.000ha nuôi nghêu (nghêu giống 520ha, nghêu thịt 3.481ha). Tổng sản lượng thu hoạch hàng năm đạt khoảng 7.206 tấn, trong đó sản lượng nghêu giống 346 tấn, sản lượng nghêu thịt 6.860 tấn. Tổng doanh thu khoảng 148 tỷ đồng. Tỉnh có 9 hợp tác xã (HTX) thủy sản quản lý, khai thác nghêu. Trong đó, Ba Tri có 3 HTX gồm Tân Thủy, Bảo Thuận và An Thủy; Bình Đại 2 HTX là Rạng Đông và Đồng Tâm; Thạnh Phú 4 HTX là Thạnh Lợi, Bình Minh, Thanh Bình và Thạnh Phong. Năm 2016, tổng diện tích thiệt hại 435ha, sản lượng thiệt hại 1.120 tấn, giá trị thiệt hại 15 tỷ đồng. Riêng đầu năm 2017, đã xảy ra nghêu chết ở HTX Đồng Tâm (Bình Đại) với diện tích 8ha, sản lượng thiệt hại 40 tấn.

Thu Huyền

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN