Giải pháp kéo giảm hộ nghèo còn 9%

10/03/2009 - 14:26

Cuối năm 2008, toàn tỉnh có 36.398 hộ nghèo, tỷ lệ 10,90%. Phấn đấu đến cuối năm 2009, tỷ lệ này sẽ là 9%. Với những quyết tâm lớn để kéo giảm tình hình, hầu mang lại cho người nghèo mức sống khá hơn, xin nêu ra một số giải pháp.

Giảm nghèo từ lâu đã là một chương trình lớn, được Đảng, Nhà nước quan tâm và nhân dân đồng tình hưởng ứng. Ban chỉ đạo (BCĐ) các cấp đã hình thành và hoạt động tích cực. Cụ thể, BCĐ các cấp hàng năm có thay đổi cho phù hợp với điều kiện công tác của mỗi thành viên. Mục tiêu, giải pháp hàng năm cũng được điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp.

Năm 2009, công tác giảm nghèo của tỉnh  tiếp tục tập trung vào việc phát triển kinh tế toàn diện gắn với phát triển kinh tế- xã hội theo hướng đặc trưng của từng vùng, công bằng , bền vững. Để thực hiện được nội dung đó, các ngành, các cấp, đặc biệt là BCĐ giảm nghèo các cấp cần tập trung vào các giải pháp như sau:

Tạo điều kiện cho hộ nghèo sản xuất tăng thu nhập. Trong đó, bao gồm hỗ trợ vốn vay cho hộ nghèo để sản xuất, tham gia xuất khẩu lao động hoặc xây dựng, sửa chữa nhà. Những hộ nghèo có kế hoạch làm ăn hợp lý, có tính khả thi, thì được đầu tư mức vốn tối đa, thời gian vay trung hoặc dài hạn. Tiếp tục hỗ trợ hộ nghèo vay vốn làm nhà vệ sinh, dụng cụ chứa nước sạch. Ưu tiên hỗ trợ vốn vay cho HS-SV là con hộ nghèo để các em có điều kiện học tập tại các trường THCN,CĐ, ĐH. Một số hộ đã vay, nhưng bị mất vốn do mất mùa hoặc rủi ro có lý do chính đáng, trong thời gian chờ xử lý, thì được tiếp tục đầu tư vốn tái sản xuất tăng thu nhập để sớm hoàn trả nợ cũ và nợ mới. Người nghèo được tập huấn khuyến nông, khuyến công, khuyến ngư để mạnh dạn chuyển đổi vật nuôi, cây trồng theo hướng nâng cao năng suất, sản lượng, phù hợp với điều kiện từng vùng, từng địa phương.Hỗ trợ hộ nghèo xây dựng mô hình làm ăn có hiệu quả, hướng dẫn hộ nghèo nhân rộng mô hình có hiệu quả. Tiếp tục thực hiện Dự án phát triển cơ sở hạ tầng thiết yếu các xã vùng bãi ngang ven biển: An Thuận, An Nhơn, An Qui (Thạnh Phú) và Thừa Đức (Bình Đại). Trong công tác dạy nghề, giải quyết việc làm và xuất khẩu lao động, người nghèo được học nghề miễn phí và được hỗ trợ tiền học phí, tiền ăn, tiền tàu xe …Người nghèo được miễn chi phí giới thiệu việc làm, tập trung đào tạo nghề giải quyết việc làm gắn với nhu cầu tuyển lao động tại các công ty, xí nghiệp và các doanh nghiệp. Tiếp tục hỗ trợ người nghèo tham gia xuất khẩu lao động. Tập trung tạo việc làm tại chỗ cho lao động không đủ trình độ học nghề, đồng thời mở rộng ngành nghề ở nông thôn như tiểu thủ công nghiệp, làng nghề truyền thống để thu hút lao động nhàn rỗi tại địa phương. Đẩy mạnh hoạt động sàn giao dịch việc làm của tỉnh, tạo điều kiện thuận lợi cho người nghèo tiếp cận thị trường lao động. Nhân rộng mô hình giảm nghèo hiệu quả, tiếp tục duy trì xã điểm làm tốt công tác giảm nghèo. Mỗi xã chọn một ấp làm điểm, được hỗ trợ từ 2 đến 3 năm.

 Tạo điều kiện để các hộ nghèo tiếp cận với các dịch vụ xã hội. Thực hiện tốt chính sách y tế cho hộ nghèo, phối hợp cùng các tổ chức, đoàn thể cung cấp dụng cụ chỉnh hình phục hồi chức năng, xe lăn cho người tàn tật, chương trình đem lại ánh sáng cho người mù nghèo, hỗ trợ mổ tim cho trẻ em nghèo. Mua bảo hiểm y tế cho người cận nghèo, với mức 3% hệ số lương tối thiểu. Vận động người cận nghèo mua bảo hiểm y tế tự nguyện. Miễn học phí cho HS hộ nghèo, không để tình trạng HS bỏ học vì lý do nghèo. Hỗ trợ nhà ở, nước sinh hoạt cho người nghèo và trợ giúp pháp lý cho hộ nghèo. Thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội như: cứu trợ, bảo trợ xã hội cho người nghèo, người tàn tật, trẻ mồ côi, người trên 85 tuổi, gia đình gặp thiên tai, rủi ro, bị đói giáp hạt…Trợ cấp tiền cho hộ nghèo ăn Tết kịp thời. Xã hội hóa công tác giảm nghèo, đặc biệt quan tâm xây dựng cơ sở hạ tầng cho những vùng sâu, vùng xa.

 Nâng cao năng lực công tác giảm nghèo. Tiếp tục củng cố BCĐ các cấp. Phối hợp tập huấn cho cán bộ, hội viên cơ sở, tổ chức tư vấn, dạy nghề, xuất khẩu lao động tại các xã được tập huấn. Khuyến khích mở rộng các câu lạc bộ làm công tác giảm nghèo từ xã đến ấp, tổ NDTQ. Đẩy mạnh công tác tổ chức họp mặt người nghèo, tham quan học hỏi các mô hình thoát nghèo tiêu biểu. Tăng cường công tác truyền thông cho người nghèo và đẩy mạnh công tác giám sát, đánh giá chương trình giảm nghèo.    

Huyền Anh Thơ

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN