Giải pháp trong thực hiện Nghị quyết năm 2021

01/12/2020 - 19:56

Giám đốc Sở Tài chính Võ Văn Phú phát biểu. Ảnh: P.Hân

Giám đốc Sở Tài chính Võ Văn Phú phát biểu. Ảnh: P.Hân

Ngày 1-12-2020, sau phát biểu khai mạc Hội nghị lần thứ 3 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XI của Bí thư Tỉnh ủy Phan Văn Mãi, đại biểu tham dự chia các tổ thảo luận, ý kiến nhiều nội dung quan trọng như: Dự thảo Nghị quyết về xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; xây dựng đội ngũ ngang tầm nhiệm vụ chính trị; Đề án Phát triển khoa học công nghệ giai đoạn 2020 - 2025, định hướng đến năm 2030; dự thảo Đề án Cải cách hành chính giai đoạn 2020 - 2025 và tầm nhìn 2030; dự thảo Chương trình xây dựng nông thôn mới tỉnh Bến Tre giai đoạn 2020 - 2025, định hướng đến năm 2030...

Năm 2021 với khối lượng công việc chiếm 1/5 của nhiệm kỳ cũng là năm tạo nền tảng, điều kiện để triển khai cho cả nhiệm kỳ phải tập trung thực hiện. Tại Hội nghị lần thứ 3 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XI, các đại biểu tập trung đánh giá những kết quả đạt được, bài học kinh nghiệm trên cơ sở đó đề xuất giải pháp thực hiện Nghị quyết năm 2021.

Xây dựng Đảng

Phó chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Lê Thị Nghĩa Nhân nhận định: Trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức cũng còn 1 bộ phận chưa ngang tầm với nhiệm vụ, trình độ chuyên môn chưa đồng đều. Một bộ phận cán bộ, đảng viên chưa thật sự đầu tư cho công việc chuyên môn, thiếu ý thức phấn đấu, chưa thể hiện tính tiến công.

Phó chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đề xuất, ngành tuyên giáo nghiên cứu khuyến khích đầu tuần cho điểm tin báo địa phương để nắm chắc  thông tin các chủ trương nghị quyết của Đảng. Có như vậy mới đảm bảo tốt việc tuyên truyền đưa chủ trương, nghị quyết đến với cơ sở.

Theo ý kiến thảo luận của các đại biểu tại tổ, một số cấp ủy chưa quan tâm làm tốt việc sắp xếp cán bộ, kiện toàn tổ chức bộ máy. “Vẫn còn đảng viên trong lực lượng dân quân tự vệ, đảng viên là cán bộ xuất ngũ bị xóa tên, xin ra khỏi đảng khá nhiều do bỏ sinh hoạt. Trong năm 2020, kết nạp được 928/909 đảng viên, đã vượt chỉ tiêu đăng ký năm 2020. Tuy nhiên, có một số đảng bộ chưa đạt số lượng đăng ký. Do đó, năm 2021, cần quan tâm, chọn lọc hơn để đảm bảo chất lượng đầu vào tổ chức Đảng nhằm tránh tình trạng xóa trên ra khỏi Đảng như thời gian qua”, Trưởng ban Nội Chính Tỉnh ủy Lê Thanh Vân nêu.

Bí thư Huyện ủy Chợ Lách Nguyễn Văn Đảm nêu ý kiến: Trong điều kiện tỉnh đang chịu tác động nặng nề từ biến đổi khí hậu, nước biển dâng thì việc chủ động trong chuyển đổi cây trồng, vật nuôi để phát triển kinh tế là rất cần thiết. Về mục tiêu năm 2021, thống nhất “Phát huy mạnh mẽ tinh thần “Đồng khởi mới” theo phương châm “Hai chân - Ba mũi” trên tất cả các lĩnh vực, trong đó xác định lĩnh vực đột phá là xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; đẩy mạnh cải cách hành chính.

Đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết năm 2020, Phó trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Trần Tú Anh cho rằng: Tình hình tư tưởng của cán bộ, đảng viên, nhân dân cơ bản ổn định, phấn khởi, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, sự điều hành của Nhà nước.

Chủ đề “Bứt phá về đích” năm 2020 được lan tỏa, tạo khí thế thi đua hoàn thành các chỉ tiêu nhiệm kỳ. Công tác tuyên truyền đã tạo được sự đồng thuận trong cán bộ, đảng viên, nhân dân. Ban Chỉ đạo 35 các cấp thực hiện tốt nhiệm vụ tham mưu cấp ủy lãnh đạo công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch nhất là trên không gian mạng. Việc tổ chức quán triệt nghị quyết đại hội Đảng các cấp và có đổi mới, tạo sự thống nhất về nhận thức và hành động.

Phó trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Bùi Văn Hản Em nhận định: Cùng với xây dựng nông thôn mới, xây dựng giao thông nông thôn theo Đề án  số 3333 của UBND tỉnh, nhất là vận động nhân dân khắc phục hạn mặn, phòng chống dịch Covid-19, cho thấy vai trò, sức mạnh to lớn của nhân dân và rút ra nhiều kinh nghiệm trong huy động sức dân. Vì vậy, trong đánh giá việc thực hiện Nghị quyết năm 2020, cần bổ sung bài học phải biết dựa vào dân, lấy sức dân để giải quyết những vấn đề của dân.

Phát triển kinh tế

Giám đốc Sở Tài chính Võ Văn Phú cho biết, qua thời gian phục hồi kinh tế, đến thời điểm hiện tại, tổng thu ngân sách tỉnh đạt khoảng 91% kế hoạch, khả năng có thể cán mức 5 ngàn tỷ đồng, kỳ vọng đạt chỉ tiêu đề ra. Ngoài ra, việc chi ngân sách nhà nước được tổ chức chặt chẽ, đáp ứng nhiệm vụ chống dịch Covid-19, hạn mặn và các hoạt động quốc phòng - an ninh.  Dự báo năm 2021, là năm đầu nhiệm kỳ và năm khôi phục kinh tế sau hàng loạt khó khăn tạo giá trị gia tăng cao ngay, do đó đề nghị giảm chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế bình quân 2021 còn 7,5% (dự thảo chỉ tiêu giai đoạn 2020 - 2025 là 8,5 - 9,5%).

Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã (HTX) tỉnh Nguyễn Thanh Phương nhìn nhận: Thời gian qua, hầu hết các HTX có quy mô nhỏ, hiệu quả chưa cao, nguyên nhân chủ yếu là thiếu người điều hành. Đồng thời đề nghị trong báo cáo tình hình thực hiện nghị quyết năm 2020 của Tỉnh ủy cần cập nhật lại số liệu về tổ chức HTX; nhấn mạnh có 165 HTX gắn với chuỗi giá trị; đề xuất chỉ tiêu năm 2021 xây dựng 6 HTX điểm, kiểu mẫu, phát triển thêm 15 HTX.

Giám đốc Sở Công Thương Châu Văn Bình cho rằng: Các nhiệm vụ, giải pháp cần tập trung cho năm 2021 là tạo quỹ đất công nghiệp. Cụ thể là Khu công nghiệp Phú Thuận, phải quyết tâm thực hiện trong 2021 để có đất sạch thu hút doanh nghiệp; có cơ chế, chính sách cho các địa phương có cụm công nghiệp. Quyết tâm xây dựng danh mục dự án và thực hiện có trọng tâm, trọng điểm để mời gọi đầu tư, cùng với đó là tập trung cho công nghiệp chế biến. Tăng cường kỷ cương công vụ trong quản lý đất đai, nhận thức về quản lý đất đai cấp xã còn khá mơ hồ. Cần tập trung tuyên truyền sâu rộng nhằm nâng cao nhận thức, quyết tâm hành động của người dân về trữ nước ngọt. Trong hợp tác liên kết sản xuất, cần tuyên truyền nâng cao nhận thức của người dân trong liên kết xây dựng vùng nguyên liệu sản xuất, tiêu thụ sản phẩm, tiếp tục phát huy vai trò lãnh đạo tập trung trong phát triển kinh tế hợp tác.

Phó trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Bùi Văn Hản Em đề xuất: Về nhiệm vụ, giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục, tập trung thực hiện tốt công tác phòng chống dịch bệnh, xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, gia đình ấm no, tiến bộ, hạnh phúc, con người Bến Tre phát triển toàn diện; giải quyết tốt việc làm, phát triển nguồn nhân lực; đảm bảo tốt các chính sách an sinh xã hội. Dựa vào thực tiễn địa phương, tỉnh nên quan tâm nâng cao chất lượng dạy nghề, truyền nghề.

Bàn về chủ đề cũng như giải pháp thực hiện Nghị quyết năm 2021, Bí thư Huyện ủy Mỏ Cày Nam Nguyễn Thị Hồng Nhung cho rằng: Chủ đề năm 2021 nên cô đọng; trong đó, trọng tâm là chuyển đổi số. Phát triển Bến Tre về hướng Đông, cần tuyên truyền trong toàn hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân, trọng tâm là lãnh đạo, chỉ đạo ngay từ đầu nhiệm kỳ. Tăng cường công tác phòng chống dịch Covid-19, không được chủ quan, lơ là.

Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Nguyễn Quốc Bảo cho rằng, để góp phần thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội XI, Nghị quyết Tỉnh ủy năm 2021, từng cấp ủy cần tập trung và phát huy tốt dân chủ; đánh giá việc cụ thể hóa của từng địa phương, ngành và cơ sở; tổng kết và đánh giá các mô hình kiêm nhiệm. Trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội, tỉnh cần chú trọng và ưu tiên việc bảo vệ môi trường, nhất là rác thải trong sinh hoạt, sản xuất.

Theo Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Minh Cảnh, trong đánh giá Nghị quyết năm 2020 của Tỉnh ủy cần nêu rõ 7 chỉ tiêu chưa đạt để từ đó tìm ra nguyên nhân và rút kinh nghiệm. Đối với Nghị quyết năm 2021 của Tỉnh ủy, nên chọn chủ đề theo phương án 2 là “Đồng thuận - Sáng tạo” trong triển khai, cụ thể hóa và tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội, xây dựng tâm thế hành động ngay từ đầu nhiệm kỳ; quyết liệt trong xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh, nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị; tập trung huy động mọi nguồn lực để phát triển kinh tế - xã hội nhanh và bền vững. Tỉnh cần tập trung thực hiện đồng bộ trong lĩnh vực chuyển đổi số, trong đó cơ quan chủ trì là Sở Thông tin và Truyền thông đề ra lộ trình, chọn nội dung ưu tiên trước - sau.

Quốc phòng - an ninh

Phó giám đốc Công an tỉnh Lê Văn Hòa đánh giá tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội diễn biến ngày một phức tạp, nhất là an ninh mạng; dịch Covid-19 có tác động tiêu cực đến kinh tế, kéo theo hệ lụy là các loại tội phạm gia tăng… Chỉ tiêu năm 2021 đề ra là kéo giảm tai nạn giao thông trên cả 3 tiêu chí từ 5 - 10% so với năm 2020 là khả thi. Năm 2021, ngành Công an chủ động, kịp thời giải quyết dứt điểm các vụ việc nổi lên; triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp phòng ngừa, đấu tranh, trấn áp tội phạm, bài trừ tệ nạn xã hội; đẩy mạnh thực hiện phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; kiềm chế gia tăng và làm giảm tội phạm, tạo chuyển biến rõ nét về trật tự an toàn xã hội.

Trong năm 2020, hoạt động đánh bắt hải sản còn vi phạm vùng biển nước ngoài, không theo quy định và không khai báo. Theo Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng tỉnh Nguyễn Chí Quang, số tàu đánh bắt hải sản tuy có giảm so với năm 2019 nhưng tỷ lệ vẫn còn cao, nguyên nhân xác định là do nhận thức của ngư dân trong việc chấp hành quy định. Vì thế, cần tiếp tục tuyên truyền nâng cao nhận thức của ngư dân; tăng cường hơn nữa công tác quản lý, tuần tra, lắp đặt định vị đối với các tàu đánh bắt xa bờ; thực hiện nghiêm xử lý, xử phạt hành chính đối với các chủ tàu vi phạm.

H. Hiệp - P.Tuyết - Q.Hùng - C.Trúc - Phan Hân

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN