Giải quyết 59 đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của công dân

24/09/2023 - 18:04

Trong tháng 9-2023, các cơ quan chức năng toàn tỉnh tiếp 344 lượt/269 người; trong đó, tiếp thường xuyên 196 lượt/208 người, lãnh đạo tiếp định kỳ 148 lượt/61 người.

Nội dung tiếp công dân: khiếu nại liên quan đến đất đai; tranh chấp lối đi; công tác bồi thường, giải tỏa; đất tập đoàn sản xuất; tố cáo về lĩnh vực hành chính và các phản ánh, kiến nghị khác.

Toàn tỉnh tiếp nhận 228 đơn. Trong đó, có 38 đơn không đủ điều kiện xử lý, 190 đơn đủ điều kiện xử lý; đã chuyển trả và hướng dẫn đến cơ quan có thẩm quyền giải quyết 56 đơn; thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan hành chính nhà nước 134 đơn (20 đơn khiếu nại, 1 đơn tố cáo, 113 đơn kiến nghị và phản ánh).

Các cơ quan chức năng tỉnh đã giải quyết 59/134 đơn thuộc thẩm quyền, gồm 9 đơn khiếu nại, 1 đơn tố cáo, 49 đơn kiến nghị và phản ánh; đang xem xét giải quyết 88 đơn (còn trong hạn giải quyết).

Đức Chính

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN