Giảm 30% đúng số tiền thuê đất doanh nghiệp nộp năm 2022

30/03/2023 - 18:51

BDK - Ngày 30-3-2023, Phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh - Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Nguyễn Trúc Sơn chủ trì buổi làm việc về miễn, giảm tiền thuê đất cho doanh nghiệp (DN) theo Quyết định số 01/2023/QĐ-TTg ngày 31-1-2023 của Thủ tướng Chính phủ (về việc giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước của năm 2022 đối với các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19) đối với các DN thuê lại đất trong các khu công nghiệp (KCN).

Phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Trúc Sơn phát biểu chỉ đạo cuộc họp.

Phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Trúc Sơn phát biểu chỉ đạo cuộc họp.

Theo Quyết định số 01/QĐ-TTg, mức giảm 30% tiền thuê đất, thuê mặt nước phải nộp của năm 2022 đối với người thuê đất, thuê mặt nước (quy định tại Điều 2 của quyết định này); không thực hiện giảm trên số tiền thuê đất, thuê mặt nước còn nợ của các năm trước năm 2022 và tiền chậm nộp.

Theo Ban Quản lý dự án phát triển hạ tầng các KCN, số tiền thuê đất được giảm năm 2022 đối với 14 DN trong KCN là trên 1,6 tỷ đồng, tương đương 30% tổng số tiền nộp thuê đất năm 2022 theo quy định. Đến nay, số tiền giảm tiền thuê đất năm 2022 còn thiếu trên 1,34 tỷ đồng.

Tại buổi làm việc, các đơn vị liên quan đã nêu các khó khăn, vướng mắc. Phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Trúc Sơn cho rằng: Phải xem DN là một đối tượng khó khăn, chúng ta cần chia sẻ với họ. DN đã nộp đúng hồ sơ, đúng đối tượng, ngày giờ xin giảm tiền thuê đất. Trách nhiệm của chúng ta là đảm bảo phải giảm lại tiền thuê đất, có thể bằng nhiều cách (trả lại bằng tiền đã nộp ngân sách hoặc cấn trừ lại vào tiền nộp thuế năm 2023…).

“Không chỉ DN trong các KCN mà tất cả các hồ sơ thủ tục xin miễn giảm tiền thuê đất nộp trước ngày 31-3-2023, chúng ta phải có trách nhiệm giải quyết. Ban Quản lý dự án phát triển hạ tầng các KCN phối hợp với các ngành có liên quan xác định số tiền DN nộp tiền thuê đất 2022 và phải giảm 30% đúng số tiền thuê đất mà DN đã nộp. Giao Ban phối hợp với Cục thuế tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường trao đổi các cơ quan nghiệp vụ để có hình thức thực hiện giảm tiền thuê đất đúng quy định”, Phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Trúc Sơn lưu ý.

Tin, ảnh: Cẩm Trúc

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN