Giám sát công tác phát triển đô thị theo NQ 06 của Tỉnh ủy tại huyện Ba Tri

20/09/2022 - 11:00

BDK.VN - Chiều 19-9-2022, đoàn giám sát 385 của Tỉnh ủy do Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh Hồ Thị Hoàng Yến làm trưởng đoàn có buổi làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Ba Tri về kết quả lãnh, chỉ đạo, triển khai, quán triệt và tổ chức thực hiện Nghị quyết 06-NQ/TU của Tỉnh ủy về phát triển đô thị tỉnh Bến Tre giai đoạn 2020 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030.

Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh Hồ Thị Hoàng Yến phát biểu kết luận buổi làm việc.

Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh Hồ Thị Hoàng Yến phát biểu kết luận buổi làm việc.

Tham gia cùng đoàn có Phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh - Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Nguyễn Trúc Sơn.

Ba Tri có 23 đơn vị hành chính (gồm 22 xã và thị trấn), được chia làm 5 tiểu vùng. Thực hiện Nghị quyết 06 của Tỉnh ủy về phát triển đô thị, huyện đã xây dựng Chương trình hành động số 12-CTr/HU để cụ thể hóa, thực hiện nhiệm vụ phát triển đô thị trên địa bàn huyện giai đoạn 2020 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030. Huyện chú trọng nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác quy hoạch, lập đề án; huy động nguồn lực và sử dụng hiệu quả các nguồn vốn, tập trung xây dựng cơ sở hạ tầng đô thị. Qua thời gian thực hiện, hiện nay tỷ lệ đô thị hóa của huyện đạt 33,6%; thị trấn Ba Tri đạt đô thị loại IV; trung tâm các xã: An Thủy, An Ngãi Trung, Tân Xuân và Mỹ Chánh đạt đô thị loại V. Ngoài Khu đô thị Việt Sinh An Bình, hiện nay trong thu hút nguồn lực, huyện có 3 dự án phát triển đô thị mới đang được triển khai.

Về phát triển đơn vị hành chính đô thị, huyện triển khai lập quy hoạch xây dựng huyện Ba Tri để làm tiền đề đến năm 2024 lập đề án thành lập thị xã và 6 phường.

Kết luận buổi làm việc, Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh Hồ Thị Hoàng Yến đánh giá cao sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ Huyện ủy Ba Tri và cá nhân đồng chí Bí thư Huyện ủy Ba Tri trong việc triển khai thực hiện NQ 06 của Tỉnh ủy, kết quả đạt được khá tích cực, Ba Tri là huyện đầu tiên đạt chỉ tiêu xây dựng đô thị nhiệm kỳ 2020 - 2025.  

Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh Hồ Thị Hoàng Yến đề nghị Ba Tri xem lại mục tiêu NQ Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020 - 2025 từ đó tạo sự đột phá trong xây dựng hạ tầng đô thị, lộ trình thực hiện Đề án thành lập thị xã Ba Tri, đặc biệt huyện cần khai thác thế mạnh tiềm năng kinh tế biển, xây dựng Ba Tri trở thành trung tâm kinh tế, văn hóa biển.

Rà soát bổ sung quy hoạch, đối với Ba Tri phải lập đề án phát triển đô thị. Tăng cường kiểm tra, giám sát, đặc biệt là kiểm tra, xử phạt nghiêm việc xây dựng vi phạm quy hoạch đô thị. Chỉ đạo, huy động khai thác các nguồn lực để tập trung phát triển các đô thị biển. Quan tâm nâng cao năng lực quản lý nhà nước, thường xuyên bồi dưỡng, cập nhật kiến thức quản lý đô thị đối với cán bộ các khu vực thị trấn, phường, đặc biệt là đối với loại hình phường nhưng kinh tế chính là nông nghiệp, cần lưu ý thêm trong quá trình xây dựng và phát triển đô thị. Tiếp tục đề cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu, duy trì họp Ban chỉ đạo đô thị huyện để giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong xây dựng đô thị. Đối với tỉnh nên thành lập Ban chỉ đạo phát triển đô thị để tham mưu giúp Ban Thường vụ Tỉnh ủy, UBND tỉnh triển khai thực hiện các tiêu chí để xây dựng đô thị của tỉnh.

Tin, ảnh: Trà Dũng

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN