Giám sát tình hình công tác điều tra hộ nghèo, hộ cận nghèo

08/12/2015 - 18:04

Tổ giám sát kiểm tra tình hình điều tra hộ nghèo tại xã Đại Điền, huyện Thạnh Phú.

Ngày 7 và 8-12-2015, Tổ giám sát công tác tổng điều tra hộ nghèo tỉnh đến giám sát tình hình công tác điều tra hộ nghèo, hộ cận nghèo ở 9 huyện, thành phố.

Nội dung giám sát về tình hình tổng điều tra, thu thập thông tin trên các phiếu điều tra, tiến độ thực hiện, những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện tổng điều tra tại các xã, phường, thị trấn. Quy trình điều tra hộ nghèo, hộ cận nghèo theo phương pháp tiếp cận nghèo đa chiều gồm các bước: lập danh sách hộ gia đình tham gia khảo sát; khảo sát đặc điểm hộ gia đình; điều tra thông tin hộ nghèo, hộ cận nghèo; tổng hợp các kết quả phân loại hộ; họp ấp, tổ nhân dân tự quản rà soát kết quả phân loại hộ; tổng hợp danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn; họp báo cáo chính thức danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo; niêm yết công khai kết quả điều tra; tổng hợp, thẩm định phê duyệt danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo và công bố danh sách.

Mục đích của tổ giám sát nhằm nắm tình hình và hỗ trợ cho ban giảm nghèo các huyện, thành phố, các xã thực hiện đúng quy trình hướng dẫn về nghiệp vụ tổng điều tra hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2015, theo phương pháp tiếp cận đa chiều áp dụng cho giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh.

Tin, ảnh: Xuân Hương

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN