Giám sát việc thực hiện Luật Thanh niên tại xã Vĩnh Thành

16/03/2015 - 07:12

Đoàn giám sát của HĐND tỉnh do ông Lê Văn Em - Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh vừa có buổi làm việc với xã Vĩnh Thành, huyện Chợ Lách về tình hình thực hiện Luật Thanh niên (TN) từ năm 2007 đến năm 2014.

Sau 8 năm thực hiện, Luật TN từng bước đi vào cuộc sống. Chợ Lách có nhiều chính sách quan tâm đến công tác quản lý, chăm sóc TN như tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật liên quan đến TN, lồng ghép các mục tiêu về phát triển TN trong tham gia xây dựng và thực hiện lộ trình phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội địa phương. Công tác hướng nghiệp, đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho TN từng bước phát huy hiệu quả, chú trọng công tác tuyển dụng, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng và thực hiện chế độ chính sách ưu đãi đối với cán bộ trẻ, TN đã hoàn thành nghĩa vụ quân sự.

Toàn huyện Chợ Lách hiện có 30.712 TN trong độ tuổi từ 16 - 30, chiếm 24,95% dân số, trong đó gần 80% TN sống ở khu vực nông thôn. Riêng tại xã Vĩnh Thành, 4.985 TN trong độ tuổi từ 16 - 30, chiếm 31,1% dân số. Những năm qua, huyện đã mở 84 lớp chuyển giao tiến bộ khoa học, kỹ thuật cho TN, thu hút hơn 3.400 lượt TN tham dự, giới thiệu việc làm trong và ngoài nước cho hơn 8.000 TN; xây dựng nhiều mô hình phát triển kinh tế phù hợp với điều kiện của TN như mô hình nuôi bồ câu, nuôi heo, bò sinh sản, mô hình nuôi thỏ, trồng kiểng lá, mai vàng, mô hình quay chậu, trồng kiểng tắc…

Riêng tại xã Vĩnh Thành, trong 8 năm qua, xã đã phối hợp với các ngành chức năng mở 8 lớp dạy nghề ngắn hạn như sửa kiểng, quay chậu xi-măng cho 148 TN; tổ chức 11 lớp tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật cho 198 TN; giới thiệu việc làm cho 250 TN có 38 người tham gia xuất khẩu lao động, truyền nghề cho 363 TN. Đồng thời, Đoàn TN xã đã hỗ trợ 16 TN thoát nghèo.

Tuy nhiên, công tác quản lý nhà nước về TN ở huyện Chợ Lách nói chung, xã Vĩnh Thành nói riêng cũng còn một số hạn chế như: kinh phí đầu tư cho các chương trình, đề án phát triển TN còn ít, công tác đào tạo bồi dưỡng chưa đồng bộ, tình trạng thất nghiệp, thiếu việc làm, thu nhập thấp trong TN có chiều hướng gia tăng...

Đoàn giám sát đã tập trung phân tích, gợi mở các vấn đề liên quan đến công tác TN và ghi nhận những ý kiến, kiến nghị đề xuất của huyện Chợ Lách và xã Vĩnh Thành để trình HĐND tỉnh xem xét hỗ trợ địa phương, đồng thời làm cơ sở để HĐND tỉnh đóng góp ý kiến sửa đổi, bổ sung Luật TN trong thời gian tới.

Cao Khiết

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN