Giao đất sản xuất giai đoạn II cho các hộ dân thuộc Dự án kinh tế mới xã An Điền

31/10/2011 - 07:14

Từ ngày 25 đến 27-10-2011, UBND huyện Thạnh Phú phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể huyện và UBND xã An Điền tiến hành giao đất sản xuất giai đoạn II cho các hộ di dân thuộc Dự án đầu tư cơ sở hạ tầng kỹ thuật phục vụ di dân và phát triển kinh tế mới 146,89ha xã An Điền.

Tổng số thửa đất cần phải đo, giao là 45 thửa, với diện tích trên 40ha cho 45 hộ di dân thuộc diện 815 và diện chính sách nghèo ở các xã: Phú Khánh, Đại Điền, Tân Phong, Thới Thạnh, Hòa Lợi, Quới Điền, An Thuận, An Thạnh và Giao Thạnh. Các hộ dân được giao đất liên hệ UBND xã An Điền, Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện để làm thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nhằm khai thác tối đa diện tích đất và mang lại hiệu quả theo mục tiêu Dự án đề ra.

Được biết, ở giai đoạn I, UBND huyện Thạnh Phú đã giao đất cho 43 hộ dân tại chỗ, với diện tích gần 56ha. UBND huyện kiến nghị với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tiếp tục thực hiện các hạng mục còn lại như: điện hạ thế, nước sinh hoạt, để sớm hoàn thành dự án đưa vào phục vụ sản xuất và sinh hoạt, ổn định đời sống cho người dân vùng kinh tế mới xã An Điền.

Lê Chẳn

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN