Giáo dục chính trị cho lực lượng dân quân

17/01/2013 - 15:28

Xã Thạnh Phong (Thạnh Phú) là xã ven biển, có vị trí chiến lược quan trọng trong khu vực phòng thủ của huyện. Trong chiến tranh, nơi đây che giấu rất nhiều cán bộ nòng cốt của ta và cũng là nơi mở đường và cập bến của những chuyến tàu không số vận chuyển vũ khí, đạn dược chi viện từ miền Bắc vào miền Nam.

Sau giải phóng, Đảng bộ và nhân dân xã nhà tập trung xây dựng, phát triển kinh tế, chính trị, văn hóa - xã hội. Tuy nhiên, đời sống của nhân dân nơi đấy vẫn còn nhiều khó khăn, việc nhận thức của một bộ phận cán bộ, chiến sĩ trong lực lượng chưa sâu. Xuất phát từ tình hình trên, trong những năm qua cùng với chủ trương đẩy mạnh phát triển kinh tế của xã, Đảng ủy, UBND xã lãnh đạo xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận chiến tranh nhân dân. Chủ trương này được sự đồng tình hưởng ứng của nhân dân, qua đó công tác tuyên truyền giáo dục cho các đối tượng được thực hiện đúng chương trình, nội dung quy định, đặc biệt là việc nâng cao chất lượng giáo dục chính trị cho lực lượng dân quân.

Công tác giáo dục chính trị (GDCT) tại đơn vị là hình thức cơ bản của công tác tư tưởng - văn hóa, giữ vị trí chủ đạo trong hoạt động công tác Đảng, công tác chính trị của đơn vị. Nhận thức sâu sắc ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác GDCT, trong những năm qua, Ban CHQS xã tập trung lãnh, chỉ đạo đổi mới toàn diện công tác GDCT; làm tốt việc xây dựng các kế hoạch, chương trình GDCT trong chương trình huấn luyện chiến đấu hàng năm. Bên cạnh đó, đơn vị còn chú trọng việc đổi mới phương pháp, nội dung, hình thức GDCT để có sự cảm hóa, thuyết phục cho các đối tượng, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác GDCT tại đơn vị.

Ông Nguyễn Văn Tưởng - Bí thư Đảng ủy xã Thạnh Phong, Chính trị viên Ban CHQS xã cho biết, công tác GDCT tại đơn vị có vai trò rất quan trọng đối với việc nâng cao trình độ sẵn sàng chiến đấu, nâng cao sức mạnh tổng hợp của lực lượng, xây dựng tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện. Đây là nhiệm vụ cần thiết và cấp bách trong tình hình hiện nay, bởi giáo dục định hướng tốt về chính trị tư tưởng sẽ góp phần cho lực lượng dân quân hoàn thành tốt nhiệm vụ, đồng thời đảm bảo cho lực lượng này thực sự là lực lượng chính trị, lực lượng chiến đấu trung thành, tin cậy của cấp ủy đảng, chính quyền và nhân dân ở địa phương.

Ngoài nội dung, chương trình giáo dục cơ bản do trên quy định, Ban CHQS xã đã nghiên cứu đưa ra một số nội dung liên quan đến tình hình thực hiện nhiệm vụ quân sự ở địa phương nhằm nâng cao nhận thức và định hướng tư tưởng, hành động của cán bộ, chiến sĩ dân quân trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Cụ thể, hàng năm khi bước vào giai đoạn huấn luyện, Ban CHQS xã tổ chức soạn bài giảng trình cấp trên phê duyệt theo phân cấp. Quá trình giảng bài được cán bộ chấn chỉnh, bổ sung để không ngừng nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục chính trị cho lực lượng. Công tác quản lý, giáo dục chính trị cho lực lượng dân quân được thực hiện nghiêm túc, đúng quy chế. Kết quả từ năm 2009 đến nay, bằng các hình thức lồng ghép vào chương trình huấn luyện dân quân, sinh hoạt tổ nhân dân tự quản, Bam CHQS xã đã giáo dục cho trên 1.500 lượt lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên; trên 3 ngàn lượt quần chúng nhân dân. Việc kiểm tra nhận thức chính trị sau mỗi đợt huấn luyện, 6 tháng và cả năm được tiến hành chặt chẽ đúng phân cấp và có sự kiểm tra, giám sát của cơ quan cấp trên. Do đó, chất lượng ngày càng được nâng cao. Cụ thể, từ năm 2009 đến nay, kết quả kiểm tra nhận thức chính trị cho lực lượng dân quân có 100% đạt yêu cầu, trong đó có 75% khá, giỏi.

QUANG TRƯỜNG

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN