Giáo dục chính trị để nâng cao sức chiến đấu trong lực lượng vũ trang

31/03/2010 - 08:09
Đại tá Nguyễn Văn Lăng trao giấy khen cho các tập thể đạt thành tích xuất sắc. Ảnh: P.Y

Sáng 30-3-2010, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh hội nghị sơ kết 5 năm công tác giáo dục chính trị trong lực lượng vũ trang (2006-2010).

Cùng với công tác huấn luyện quân sự, công tác giáo dục chính trị luôn được cấp ủy Đảng và chỉ huy xem là nhiệm vụ quan trọng để nâng cao chất lượng tổng hợp và sức chiến đấu của lực lượng vũ trang. Hàng năm, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đều quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, huyện, thành đội xây dựng kế hoạch, chương trình, nội dung giáo dục chính trị theo quy định của Tổng cục Chính trị và Quân khu. Nội dung, phương pháp giáo dục được quan tâm đổi mới, đồng thời tăng cường công tác kiểm tra ở đơn vị cơ sở, phát hiện và chấn chỉnh kịp thời những yếu kém trong giáo dục chính trị. Trước khi vào huấn luyện, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đều tổ chức tập huấn báo cáo viên và cán bộ chính trị để hướng dẫn các nội dung, phương pháp biên soạn giáo án; cử báo cáo viên, giáo viên chính trị tham gia hội thi báo cáo viên giỏi do tỉnh tổ chức; khuyến khích và tạo điều kiện cho báo cáo viên và cán bộ chính trị biên soạn giáo án điện tử. Trong 5 năm, Bộ Chỉ huy đã mở 876 lớp giáo dục chính trị cho các đối tượng, với gần 18 ngàn lượt đồng chí tham gia. Huấn luyện trong lực lượng dân quân tự vệ hàng năm đạt 99,3% quân số, dự bị động viên 98,8% quân số. Thực hiện chương trình liên bộ Quốc phòng và Giáo dục - Đào tạo, cơ quan quân sự huyện, thành phố phối hợp với các trường trung học phổ thông, cao đẳng tổ chức giáo dục chính trị cho học sinh, sinh viên đạt 100%.
Tại hội nghị, đại diện các đơn vị, cơ quan Tham mưu, BCH Quân sự Ba Tri, Mỏ Cày Nam, Thành phố, Châu Thành, xã Thành Triệu (Châu Thành), Tân Hào (Giồng Trôm), Trung đoàn 895, Tiểu đoàn 516, Đại đội thông tin có bài tham luận về công tác giáo dục chính trị ở đơn vị mình. Qua đó nêu những tồn tại, khó khăn thực tế nhằm rút kinh nghiệm cho công tác này trong thời gian tới.
Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Đại tá Nguyễn Văn Lăng lưu ý trong thời gian tới, công tác giáo dục chính trị cần tập trung tuyên truyền, giáo dục cán bộ, chiến sĩ ý chí, quyết tâm vượt khó vươn lên hoàn thành tốt nhiệm vụ, góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội Đảng các cấp đề ra. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Đặc biệt là phải tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị, đồng thời phối hợp tốt với công tác giáo dục pháp luật, xây dựng ý thức kỷ luật, đạo đức lối sống, tăng cường công tác bảo vệ chính trị nội bộ, xây dựng lực lượng vũ trang ngày càng vững mạnh cả về chính trị, tư tưởng và tổ chức, đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới.

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN