Giới thiệu 387 người ứng cử trưởng ấp, khu phố

21/04/2013 - 18:04

Ban công tác mặt trận các ấp, khu phố vừa tổ chức hiệp thương bước 1 để dự kiến giới thiệu người ứng cử trưởng ấp, khu phố nhiệm kỳ 2013-2015.

Sau khi thảo luận, các đại biểu đã thống nhất giới thiệu 387 người ứng cử trưởng ấp, khu phố. Mỗi ấp, khu phố có 3 người, từ 21 tuổi trở lên, có trình độ văn hóa tốt nghiệp trung học cơ sở trở lên, có hộ khẩu thường trú tại ấp, khu phố, phẩm chất đạo đức, tư cách tốt, được nhân dân tín nhiệm.

Hiện nay, các ấp, khu phố đang tiến hành hiệp thương bước 2 để thảo luận tiêu chuẩn và danh sách những người ứng cử trưởng ấp, khu phố.

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN