Giới thiệu nguồn cán bộ nữ cho cấp ủy

26/06/2010 - 09:24

Theo báo cáo của Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, đến ngày 17-6-2010, toàn tỉnh có 161/164 xã, phường tổ chức đại hội Đảng (còn 3 cơ sở thuộc Chợ Lách, Mỏ Cày Bắc và Thạnh Phú). Tổng số nữ được giới thiệu vào danh sách dự bầu là 646/2.880 đ/c, tỉ lệ 22,43%. Đơn vị giới thiệu nữ ứng cử cao nhất là phường 3 (10/17, tỉ lệ 58,82%), thấp nhất là Long Mỹ (Giồng Trôm): 2/18 đ/c, tỉ lệ 11,11%. Qua đại hội, có 478/2.351 nữ trúng cử (20,33%).

Có 108 đơn vị đạt tỉ lệ cán bộ nữ tham gia cấp ủy từ 15% trở lên, cao nhất là 53,33% (phường 3) và thấp nhất là 5,88% (Hưng Khánh Trung, Chợ Lách). Đặc biệt, xã Mỹ Chánh (Ba Tri) không có nữ trong cấp ủy vì cả 3 nữ không trúng cử. So với nhiệm kỳ trước, tỉ lệ nữ tham gia cấp ủy nhiệm kỳ này cao hơn. Một số đơn vị như Mỏ Cày Nam đạt 21,57% (tăng 11,61% so nhiệm kỳ trước), thành phố Bến Tre đạt 32,09% (tăng 9,67%).
Bà Nguyễn Thị Phương Đào - Chủ tịch Hội LHPN tỉnh cho biết, để có được kết quả trên, Hội Phụ nữ cơ sở đã tích cực chọn nguồn, tham mưu, giới thiệu cán bộ nữ, cán bộ hội có đủ điều kiện, tiêu chuẩn để cấp ủy xem xét đưa vào quy hoạch nhiệm kỳ 2010-2015. Ngoài ra, cơ sở hội nắm tình hình và báo cáo kịp thời về Hội LHPN cấp huyện những vấn đề liên quan đến cơ cấu cán bộ nữ, cán bộ hội, những trường hợp cán bộ hội không được tham gia cấp ủy để có đề xuất với cấp ủy địa phương xem xét hướng giải quyết đảm bảo quyền lợi cho cán bộ nữ. Đối với những đơn vị có khó khăn trong việc giới thiệu cán bộ nữ tham gia cấp ủy, Hội LHPN cấp huyện đề xuất với huyện ủy, cấp ủy cơ sở xem xét đưa cán bộ nữ vào cấp ủy.
Chuẩn bị cho đại hội Đảng cấp huyện, thành phố sắp tới, Hội LHPN các huyện, thành phố đã tham mưu giới thiệu 156 cán bộ nữ cho cấp ủy xem xét, đưa vào quy hoạch A1, A2, A3. Sau khi xem xét, tổ chức lấy ý kiến tín nhiệm, đến thời điểm này, cán bộ nữ được giới thiệu ứng cử tham gia cấp ủy cấp huyện, thành phố là 88/465. Đơn vị có cán bộ nữ ứng cử tham gia cấp ủy đạt tỉ lệ cao: Bình Đại (15/57), thành phố Bến Tre (14/55), Châu Thành (13/53). Chợ Lách có nữ ứng cử cấp ủy thấp nhất, 6/46 đ/c.
Nhìn chung, Hội Phụ nữ cấp huyện và cơ sở đã thực hiện tốt vai trò tham mưu đối với cấp ủy về công tác nữ cũng như phản ánh, báo cáo kịp thời những vấn đề liên quan đến cán bộ nữ để hội cấp trên phối hợp cấp ủy địa phương đề ra hướng giải quyết phù hợp, đảm bảo quyền, lợi ích của cán bộ. Bà Nguyễn Thị Phương Đào đề nghị đối với những cơ sở tỉ lệ cán bộ nữ dưới 15% (53 cơ sở), cấp ủy Đảng cơ sở quan tâm tạo nguồn, bồi dưỡng để tăng được tỉ lệ nữ trong nhiệm kỳ tới.

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN