Giới thiệu văn bản luật mới, bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác phổ biến, giáo dục pháp luật

28/10/2022 - 17:56

BDK.VN - Ngày 28-10-2022, Phó giám đốc Sở Tư pháp Lê Thanh Bằng chủ trì hội nghị giới thiệu văn bản luật mới và bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL). Đây là chương trình thực hiện theo Kế hoạch số 5772/KH-UBND ngày 21-10-2022 của UBND tỉnh.

Đại biểu tham dự hội nghị.

Đại biểu tham dự hội nghị.

Đối tượng dự hội nghị gồm: Báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh; công chức, viên chức làm đầu mối tham mưu giúp thành viên Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh thực hiện công tác PBGDPL tại các sở, ban, ngành, Ủy ban MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh, UBND và Phòng Tư pháp các huyện, thành phố.

Phó giám đốc Sở Tư pháp Lê Thanh Bằng triển khai nội dung mới của luật.

Phó giám đốc Sở Tư pháp Lê Thanh Bằng triển khai nội dung mới của luật.

Đại biểu tham dự được giới thiệu các văn bản luật có hiệu lực thi hành trong năm 2022 và năm 2023, gồm: (1) Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư công, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Đầu tư, Luật Nhà ở, Luật Đấu thầu, Luật Điện lực, Luật Doanh nghiệp, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật Thi hành án dân sự; (2) Luật phòng, chống ma túy; (3) Luật Thi đua, khen thưởng; (4) Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ; (5) Luật Kinh doanh bảo hiểm; (6) Luật Điện ảnh; (7) Luật Cảnh sát cơ động.

Đại biểu thảo luận sâu về những điểm mới, bổ sung hoặc sửa đổi của Luật. Sau hội nghị, đại biểu tham dự sẽ chủ động tham mưu lãnh đạo, cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai thực hiện đúng các quy định mới có liên quan. Đồng thời, có các hình thức tuyên truyền phù hợp đến cán bộ, công chức và nhân dân trên địa bàn.

Tin, ảnh: H. Đức

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN