Giồng Trôm: 3.390 hộ thoát nghèo

07/12/2007 - 09:33

Theo Phòng Nội vụ – Lao động – Thương binh & xã hội, kết quả bình nghị hộ nghèo – cận nghèo cuối năm 2007 cho thấy toàn huyện có 3.390 hộ thoát nghèo và 679 hộ nghèo bổ sung mới, giảm còn 5.447 hộ, chiếm 11,48% so với tổng số hộ dân trong huyện.

Đặc biệt, các xã như Châu Bình, Tân Thanh, Bình Thành, Phước Long và Lương Hòa có số hộ nghèo giảm nhiều, tỷ lệ trên 10%.

Phần lớn số hộ thoát nghèo nhờ có vốn sản xuất các ngành nghề thích hợp, cộng thêm ý chí vượt khó và được hưởng chính sách ưu đãi.

Ngọc Châu

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN