Giồng Trôm: 3.398 hộ thoát nghèo trong năm 2008

19/03/2009 - 08:53

Năm 2008, huyện Giồng Trôm duy trì và nâng chất hoạt động 2 câu lạc bộ giảm nghèo cấp huyện và 5 câu lạc bộ giảm nghèo cấp xã ở 4 tiểu vùng và xã Tân Hào. Ban Chỉ đạo xóa nghèo - giải quyết việc làm đã tác động tích cực 22 xã, thị trấn tổ chức họp mặt các hộ nghèo tạo điều kiện gặp gỡ trao đổi kinh nghiệm trong cuộc sống và tiếp thu chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Trong năm đã xét cho 5.218 hộ nghèo thiếu vốn sản xuất vay với số tiền 33 tỷ 668 triệu đồng, thực hiện chính sách ưu đãi đối với hộ nghèo như: Mua bảo hiểm y tế cho 4.893 hộ, 15.639 nhân khẩu với số tiền trên 3 tỷ đồng, trợ cấp thường xuyên cho 2.256 đối tượng theo Nghị định 67 của Chính phủ, miễn giảm học phí, đóng góp cơ sở vật chất cho trên 9.000 học sinh.

Phong trào xã hội hóa công tác giảm nghèo đã được các tổ chức xã hội, từ thiện xã hội quan tâm hỗ trợ và nhân dân đóng góp xây dựng “Quỹ Vì người nghèo”, đã xây tặng 197 căn nhà tình nghĩa cho hộ nghèo còn gặp khó khăn về nhà ở, khám bệnh, điều trị cấp thuốc miễn phí, tặng quà cho 6.476 lượt người với tổng kinh phí trên 1,5 tỷ đồng. Các đoàn thể xây dựng nhiều giải pháp tạo điều kiện giúp hộ nghèo tiếp cận nguồn vốn vay cuùng với chuyển giao khoa học kỹ thuật sản xuất theo từng khu vực hộ nghèo, đồng thời đào tạo nghề cho 398 lao động; ưu tiên giải ngân từ quỹ quốc gia giải quyết việc làm 53 dự án cho 302 hộ vay làm kinh tế gia đình với tổng số tiền 2 tỷ 447 triệu đồng, đạt 103,32% kế hoạch cùng với giới thiệu giải quyết việc làm cho 3.200 lao động có việc làm trong huyện, trong và ngoài tỉnh và tạo điều kiện thuận lợi xuất khẩu lao động làm việc tại nước ngoài 157 người, đạt 103%. Với nhiều giải pháp hỗ trợ hộ nghèo có điều kiện lao động sản xuất, hộ nghèo chí thú làm ăn nâng dần cuộc sống ổn định. Cuối năm 2008, toàn huyện có 3.398 hộ thoát nghèo.

Năm 2009, huyện Giồng Trôm đề ra nhiệm vụ và các giải pháp thực thi trong việc thực hiện công tác giảm nghèo - giải quyết việc làm: Đổi mới nâng cao chất lượng hoạt động của Ban Chỉ đạo huyện đến cơ sở, tăng cường hỗ trợ xây dựng nội dung sinh hoạt cho các câu lạc bộ giảm nghèo để tìm ra giải pháp giúp hộ nghèo vươn lên; phối hợp các ngành chức năng lập dự án đầu tư xây dựng nhiều mô hình sản xuất phù hợp với điều kiện của từng địa phương để nhân rộng, làm thay đổi nhận thức hộ nghèo học nghề, giới thiệu việc làm và xuất khẩu lao động, đầu tư theo chương trình khuyến công cho 4 làng nghề giữ vững mở rộng sản xuất giải quyết lao động nông nhàn tại địa phương, giải quyết việc làm mới cho trên 3.000 lao động.

Huyện Giồng Trôm tiếp tục xây dựng, mở rộng phong trào xã hội hóa công tác giảm nghèo, thực hiện tốt hơn chính sách đối với người nghèo, để cuối năm 2009 kéo giảm được 2,5% hộ nghèo (từ 10,5% năm 2008 giảm xuống còn 8%).

Nguyễn Hoàng

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN