Giồng Trôm nhân rộng mô hình “Tuyên vận” góp phần thực hiện tốt phong trào thi đua “Đồng khởi mới”

29/11/2023 - 05:41

BDK - Xuất phát từ yêu cầu thực tiễn đối với việc tháo gỡ “điểm nghẽn” trong công tác tuyên truyền, vận động (TTVĐ), nhất là vận động về xây dựng xã nông thôn mới (NTM) trên địa bàn huyện, góp phần thực hiện tốt chương trình xây dựng NTM, từ tháng 7-2018, mô hình Ban TTVĐ xã, thị trấn và Tổ TTVĐ ấp, khu phố (gọi tắt mô hình “Tuyên vận”) trên địa bàn huyện Giồng Trôm được phát động triển khai thực hiện.

Phó bí thư Thường trực Huyện ủy Giồng Trôm Nguyễn Thị Thu Phượng trao giấy khen cho các cá nhân tiêu biểu trong công tác tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Ảnh: CTV

Phó bí thư Thường trực Huyện ủy Giồng Trôm Nguyễn Thị Thu Phượng trao giấy khen cho các cá nhân tiêu biểu trong công tác tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Ảnh: CTV

Nâng chất công tác tuyên truyền, vận động

Phó bí thư Thường trực Huyện ủy Giồng Trôm Nguyễn Thị Thu Phượng cho biết: Năm 2019, Ban Thường vụ Huyện ủy đã chỉ đạo nhân rộng mô hình Ban TTVĐ trên địa bàn huyện. Cụ thể, ngày 24-4-2019, huyện chọn xã Bình Thành làm điểm tổ chức hội nghị triển khai thực hiện mô hình Ban TTVĐ xã, thị trấn, Tổ TTVĐ ấp, khu phố rộng khắp trên địa bàn huyện. Qua công tác triển khai, cấp ủy các cấp nhận thức rõ tầm quan trọng của việc nhân rộng mô hình Ban, Tổ TTVĐ nên đã tập trung chỉ đạo thực hiện khẩn trương, nghiêm túc. Trong công tác triển khai thực hiện, các xã, thị trấn quan tâm xây dựng kế hoạch, tổ chức tập huấn, thành lập Ban, Tổ TTVĐ đủ thành phần theo hướng dẫn. Ý thức trách nhiệm trong cán bộ, đảng viên và nhân dân được nâng lên đã góp phần thực hiện tốt chương trình xây dựng NTM, phong trào thi đua (PTTĐ) “Đồng khởi mới”. Thường xuyên tuyên truyền các chủ trương mới, kế hoạch thực hiện của địa phương rộng khắp trong nhân dân. Hình thức tuyên truyền được đổi mới, đẩy mạnh tuyên truyền trên không gian mạng, thành lập Fanpage, nhóm Zalo để tuyên truyền trong lực lượng đoàn viên, hội viên, thanh niên; Ban TTVĐ 21/21 xã, thị trấn sử dụng nhóm Zalo gồm tất cả cán bộ xã, ấp để thông tin những hoạt động cụ thể của chi bộ nhằm tháo gỡ “điểm nghẽn” trong TTVĐ nhân dân.

 Qua hơn 5 năm đi vào hoạt động, mô hình “Tuyên vận” đã phát huy hiệu quả rõ rệt, góp phần đưa chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước tới người dân; thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương. Đã thành lập và đi vào hoạt động với 21 ban TTVĐ xã, thị trấn với 358 thành viên. Các ban TTVĐ xã, thị trấn đều ban hành quy chế hoạt động và kế hoạch phân công nhiệm vụ thành viên. Thành lập 137 tổ TTVĐ ấp, khu phố với 969 thành viên. Cơ cấu tổ TTVĐ ấp, khu phố: tổ trưởng là bí thư chi bộ; thành viên là các đoàn thể. Các tổ TTVĐ ấp, khu phố hoạt động dựa trên kế hoạch phân công nhiệm vụ của tổ trưởng.

Từ khi các xã, thị trấn thực hiện mô hình “Tuyên vận”, những cuộc họp tổ nhân dân tự quản, sinh hoạt hội, đoàn thể diễn ra sôi nổi hơn. Nhiều vấn đề được phổ biến đến từng chi bộ, tổ nhân dân tự quản để người dân bàn bạc góp ý kiến cùng thực hiện với địa phương. Mô hình từng bước khẳng định sự vận dụng sáng tạo đường lối, chủ trương của Đảng về công tác tư tưởng, dân vận vào điều kiện thực tiễn, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả trong thực hiện công tác TTVĐ từ huyện đến cơ sở cũng như thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của địa phương. Việc nhân rộng mô hình “Tuyên vận” trên địa bàn huyện đã góp phần tích cực trong việc thực hiện tốt PTTĐ “Đồng khởi mới” tại địa phương.

Thực hiện tốt các phong trào thi đua

Việc tuyên truyền Chỉ thị số 01-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã được Ban Thường vụ Huyện ủy và các cấp ủy cơ sở cùng Ban TTVĐ xã, thị trấn và tổ TTVĐ ấp, khu phố thực hiện đồng bộ, xuyên suốt, bảo đảm hiệu quả, qua đó làm cho PTTĐ “Đồng khởi mới” lan tỏa đến từng hộ gia đình, từng người dân, góp phần cổ vũ, động viên mọi người tích cực hưởng ứng PTTĐ “Đồng khởi mới” bằng những hành động cụ thể, thiết thực; thể hiện sự “đồng thuận”, quyết tâm đưa kinh tế - xã hội huyện phát triển toàn diện. Đặc biệt, tinh thần “Đồng khởi mới” đã khơi dậy lòng yêu nước, sự đoàn kết và cổ vũ sức mạnh, tạo động lực mạnh mẽ cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Giồng Trôm vượt qua khó khăn, duy trì, phát triển kinh tế - xã hội; thực hiện các mục tiêu theo Nghị quyết Đại hội XII Đảng bộ huyện.

Thực hiện phương châm học tập “điển hình”, bắt kịp “điển hình”, vượt qua “điển hình”, huyện đã chọn 15 tập thể và 5 cá nhân làm điển hình. Đồng thời, trong từng cấp, từng ngành cũng đã tập trung chọn, xây dựng “điển hình” thật sự nổi trội, xuất sắc trên các lĩnh vực để tuyên truyền, phát động thi đua và nhân rộng trên địa bàn. Trong đó, nổi bật là Đảng ủy xã Châu Bình đã phát động các ngành xã, các chi bộ căn cứ vào điều kiện thực tế để chọn “chân, mũi” phù hợp đăng ký PTTĐ. Trên từng lĩnh vực, xã chọn và tập trung xây dựng “điển hình” để làm cơ sở cho việc triển khai phát động phong trào. Cụ thể, UBND xã  thi đua “Đồng khởi mới” xây dựng thực hiện chính quyền số. Ủy ban MTTQ Việt Nam xã thi đua “Đồng khởi mới” giảm nghèo bền vững, tạo đồng thuận tham gia phát triển kinh tế - xã hội. Hội Liên hiệp Phụ nữ xã thi đua “Đồng khởi mới” xây dựng gia đình hạnh phúc, tiến bộ. Hội Nông dân xã thi đua “Đồng khởi mới” trong phát triển kinh tế tập thể, tăng hộ giàu, giảm hộ nghèo. Chi bộ ấp Bình An, Bình Lợi thi đua “Đồng khởi mới” xây dựng ấp văn hóa kiểu mẫu. Chi bộ ấp Bình Đông B, Bình Đông A thi đua “Đồng khởi mới” thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII, XIII) gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW. Chi bộ ấp Bình Xuân, Bình Long thi đua “Đồng khởi mới” xây dựng, nâng cao chất lượng chi bộ trong sạch, vững mạnh toàn diện…

Các tổ TTVĐ ấp, khu phố thường xuyên, tích cực vận động nhân dân tham gia chương trình xây dựng NTM. Với phương châm “đi từng ngõ, gõ từng nhà”, vận động nhân dân thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước liên quan đến xây dựng NTM. Tổ TTVĐ nhân dân tham gia thực hiện “Ngày Chủ nhật NTM” đã góp phần làm chuyển biến tích cực về nhận thức, người dân thấy rõ trách nhiệm của mình trong xây dựng NTM. Qua quá trình triển khai, nhân dân đã tham gia vào các việc cụ thể như: xây dựng mô hình sản xuất, kinh doanh giỏi, chuyển dịch cơ cấu kinh tế, nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống nhân dân. Mô hình tham gia hiến đất, góp công, góp tiền xây dựng cơ sở hạ tầng; tham gia giữ gìn an ninh trật tự; vệ sinh môi trường nông thôn; trồng hoa dọc các tuyến đường giao thông… Từ đó, bộ mặt nông thôn có sự thay đổi tích cực, các tiêu chí NTM được duy trì. Đến nay, toàn huyện có 10/21 xã NTM; các xã còn lại đạt từ 10 tiêu chí trở lên. Trong đó, có 3 xã được công nhận đạt chuẩn NTM nâng cao.

“Mô hình “Tuyên vận” thực sự là một điểm mới trong công tác TTVĐ nhân dân trên địa bàn huyện Giồng Trôm. Cho đến nay, việc thực hiện mô hình này trở thành công việc thường xuyên, liên tục, gắn với quá trình thực hiện nhiệm vụ chính trị của các xã, thị trấn cũng như các ấp, khu phố. Sự ra đời của mô hình đã mang lại hiệu quả nổi bật ở cơ sở; góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả việc thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, thực hiện tốt PTTĐ “Đồng khởi mới” tại địa phương”.

 (Phó bí thư Thường trực Huyện ủy Giồng Trôm Nguyễn Thị Thu Phượng)

Hoàng Phương

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN