Giồng Trôm phát triển đảng viên mới đạt 108,86%

03/11/2009 - 08:58

* Có 9 đảng viên là học sinh thpt

Từ công tác tạo nguồn, bồi dưỡng, phát triển đảng viên theo nghị quyết, tính đến cuối tháng 9-2009, Huyện ủy Giồng Trôm phát triển được 294 đảng viên, đạt 108,88% so nghị quyết năm 2009. Có 15 tổ chức cơ sở Đảng thực hiện vượt chỉ tiêu như: Hưng Lễ, Châu Bình, Tân Hào, Long Mỹ, Thuận Điền, Bình Thành; Đảng ủy Công an, Chi cục Thuế; Chi bộ các Trường Trung học phổ thông: Phan Văn Trị, Nguyễn Ngọc Thăng, Nguyễn Thị Định, Văn phòng HĐND -UBND huyện, Ngân hàng Nông nghiệâp và Phát triển nông thôn, Phòng Công thương, Ban Tổ chức Huyện ủy. Đặc biệt, Huyện ủy Giồng Trôm đã phát triển được 9 đảng viên là học sinh  (tăng 5 đảng viên so năm 2008) ở  3 Trường trung học phổ thông: Nguyễn Thị Định 3 đảng viên, Phan Văn Trị 2 đảng viên, Nguyễn Ngọc Thăng 4 đảng viên và 15 đảng viên là thanh niên tình nguyện tham gia xây dựng quân đội.
Để động viên kịp thời các tổ chức cơ sở Đảng hoàn thành chỉ tiêu phát triển đảng năm 2009, Huyện ủy Giồng Trôm đã khen thưởng 6 tổ chức cơ sở Đảng gồm 4 xã: Hưng Lễ, Bình Thành, Tân Hào, Châu Bình và 2 ngành: Công an và Chi bộ Trường THPT Phan Văn Trị .

Nguyễn Hoàng

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN