Giồng Trôm tập trung xây dựng chi bộ trong sạch, vững mạnh toàn diện

26/07/2021 - 06:09

BDK - Thời gian qua, Ban Thường vụ (BTV) Huyện ủy Giồng Trôm đặc biệt quan tâm triển khai, cụ thể hóa các văn bản về xây dựng chi bộ trong sạch, vững mạnh toàn diện (TSVMTD) kịp thời, nội dung phù hợp, sát với thực tiễn của địa phương và nhận được sự đồng thuận, thống nhất cao của đảng ủy các xã, thị trấn, đặc biệt là sự hưởng ứng, quyết tâm cao của các chi bộ ấp, khu phố trong việc đăng ký và xây dựng kế hoạch thực hiện.

Đường nông thôn mới xã Thạnh Phú Đông (Giồng Trôm). Ảnh: Thành Lập

Đường nông thôn mới xã Thạnh Phú Đông (Giồng Trôm). Ảnh: Thành Lập

10 chi bộ đạt chuẩn

Sau khi tiếp thu Kế hoạch số 21-KH/TU ngày 11-1-2021 của BTV Tỉnh ủy, BTV Huyện ủy Giồng Trôm đã ban hành Kế hoạch số 43-KH/HU ngày 24-1-2021 về xây dựng chi bộ ấp, khu phố TSVMTD nhiệm kỳ 2020 - 2025, trong đó có nêu cụ thể chỉ tiêu, lộ trình, trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị, cấp ủy cơ sở và cá nhân trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện. Đồng thời, triển khai và yêu cầu đảng ủy các xã, thị trấn xây dựng kế hoạch, tổ chức hội nghị triển khai ở cấp mình và tổ chức cho các chi bộ ấp, khu phố đăng ký thực hiện. Qua triển khai, có 105/137 ấp, khu phố đăng ký xây dựng chi bộ TSVMTD trong nhiệm kỳ 2020 -  2025; trong đó, các xã được công nhận xã nông thôn mới đăng ký xây dựng 100% chi bộ ấp đạt TSVMTD.

Cùng với triển khai, cụ thể hóa Kế hoạch số 21-KH/TU thì huyện cũng tiếp thu và triển khai Hướng dẫn số 02-HD/BTCTU ngày 9-3-2021 của Ban Tổ chức Tỉnh ủy đến các xã, thị trấn, nhất là triển khai các tiêu chuẩn, điều kiện, quy trình công nhận chi bộ ấp, khu phố TSVMTD để các chi bộ ấp, khu phố có kế hoạch phấn đấu thực hiện.

Theo Phó bí thư Thường trực Huyện ủy Giồng Trôm Nguyễn Thị Thu Phượng, BTV Huyện ủy và đảng ủy các xã, thị trấn đã nhận thức sâu sắc về mục đích, yêu cầu của việc xây dựng chi bộ ấp, khu phố TSVMTD là nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của cấp ủy cơ sở, chi ủy chi bộ ấp, khu phố trong lãnh đạo thực hiện các nhiệm vụ chính trị, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, phát triển kinh tế - xã hội, phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội… nên từ đó đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt bằng nhiều giải pháp thiết thực, hiệu quả, đặc biệt là phát động phong trào thi đua xây dựng chi bộ ấp, khu phố TSVMTD. Chi ủy và đảng viên các chi bộ ấp, khu phố đồng thuận cao với chủ trương xây dựng chi bộ ấp, khu phố TSVMTD nên đã tích cực hưởng ứng, đăng ký và tập trung thực hiện.

“Việc thẩm định, công nhận chi bộ ấp, khu phố TSVMTD được thực hiện chặt chẽ, đánh giá đúng thực chất, không chạy theo thành tích; các chi bộ được công nhận đều là những chi bộ tiêu biểu qua nhiều năm liền, đạt được các tiêu chuẩn, điều kiện theo Hướng dẫn số 02-HD/BTCTU của Ban Tổ chức Tỉnh ủy. Kết quả, đến nay huyện có 10 chi bộ được công nhận chi bộ TSVMTD”, Phó bí thư Huyện ủy Giồng Trôm Nguyễn Thị Thu Phượng cho biết.

Thực chất và bền vững

Căn cứ Hướng dẫn số 02-HD/BTCTU ngày 9-3-2021 của Ban Tổ chức Tỉnh ủy về hướng dẫn xây dựng chi bộ ấp, khu phố trực thuộc đảng ủy xã, phường, thị trấn TSVMTD, BTV Huyện ủy ban hành kế hoạch và thực hiện đúng trình tự, quy trình công nhận chi bộ ấp, khu phố TSVMTD đối với các chi bộ đã đăng ký và đủ điều kiện thẩm định.

Theo Trưởng ban Tổ chức Huyện ủy Giồng Trôm Hồ Thị Tuyết Minh, việc thực hiện quy trình công nhận chi bộ ấp, khu phố TSVMTD được thực hiện qua các bước: chi bộ ấp, khu phố tự thẩm định; đảng ủy xã, thị trấn thẩm định; Thường trực Huyện ủy chỉ đạo thẩm định; đảng ủy xã, thị trấn quyết định công nhận. Cùng với việc cho chủ trương công nhận, BTV Huyện ủy cũng có văn bản hướng dẫn các xã, thị trấn tổ chức lễ công bố quyết định và trao bằng công nhận cho các chi bộ đảm bảo trang trọng. Một trong các nội dung của chương trình buổi lễ là có phần bí thư chi bộ phát biểu cam kết, hứa hẹn tiếp tục củng cố nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của chi bộ trong thời gian tới. Hiện nay, do tình hình dịch bệnh, các xã, thị trấn chỉ mới ban hành quyết định, chưa tổ chức lễ công bố, tuy nhiên BTV Huyện ủy đã chỉ đạo các xã, thị trấn quan tâm, thường xuyên kiểm tra việc củng cố, nâng chất, giữ gìn danh hiệu ở các chi bộ đã được công nhận.

Giồng Trôm hiện có 105/137 chi bộ ấp, khu phố đăng ký xây dựng chi bộ ấp, khu phố TSVMTD trong nhiệm kỳ 2020 - 2025, trong đó dự kiến số lượng chi bộ phấn đấu được công nhận trong cả nhiệm kỳ là từ 55 - 68 chi bộ (tương đương từ 40 - 50%), lộ trình hàng năm có ít nhất 10% chi bộ được công nhận (khoảng 14 chi bộ). Đối với các xã được công nhận nông thôn mới, hiện nay có 100% chi bộ ấp đã đăng ký và phấn đấu đến cuối nhiệm kỳ 100% chi bộ được công nhận.

Để phấn đấu đạt được mục tiêu đề ra, Huyện ủy xác định thường xuyên chỉ đạo nâng cao vai trò, trách nhiệm của đảng ủy xã, thị trấn, nhất là trách nhiệm của từng cấp ủy viên phụ trách ấp, khu phố trong việc theo dõi, hỗ trợ, hướng dẫn, kiểm tra, chỉ đạo chi bộ ấp, khu phố thực hiện; định hướng cho chi bộ ấp, khu phố lộ trình thực hiện các tiêu chí chưa đạt để đảm bảo xây dựng thành công chi bộ ấp, khu phố TSVMTD. Tăng cường công tác quản lý, phân công nhiệm vụ cho đảng viên; tuyên truyền, giáo dục tạo nhận thức sâu sắc và sự đồng thuận cao trong hệ thống chính trị cùng toàn thể nhân dân về xây dựng chi bộ ấp, khu phố TSVMTD gắn với thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua “Đồng khởi mới” theo Chỉ thị số 01-CT/TU của BTV Tỉnh ủy. Vận động nhân dân tích cực tham gia phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội… phấn đấu xây dựng đạt các tiêu chí đúng thực chất và bền vững.

Huyện Giồng Trôm có 19 chi bộ ấp, khu phố được đánh giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 2 năm liền đăng ký xây dựng chi bộ TSVMTD. Trên cơ sở đăng ký của các chi bộ, huyện đã đề ra chỉ tiêu và đăng ký với Tỉnh ủy là xây dựng ít nhất 5 chi bộ ấp, khu phố đạt TSVMTD; đồng thời phấn đấu có 10% chi bộ ấp, khu phố (14 chi bộ) sẽ đạt TSVMTD trong năm 2021.

Quốc Hùng

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN