Giồng Trôm thu hoạch 3.750 ha lúa hè thu

01/09/2009 - 16:48

Tính đến 26-8-2009, nông dân vùng lúa trọng điểm trong huyện đã thu hoạch 3.750ha lúa vụ hè thu năm 2009. Vụ này, nông dân đã ứng dụng những tiến bộ kỹ thuật trong sản xuất như: sạ thưa, sạ hàng, áp dụng mô hình 3 giảm, 3 tăng...; sử dụng những giống lúa được khuyến cáo; tập trung xuống giống đồng loạt nên hạn chế được sâu bệnh, nhất là rầy nâu, bệnh vàng lùn – lùn xoắn lá. Về thủy lợi, đảm bảo lượng nước cung cấp cho sản xuất. Nhờ vậy, năng suất bình quân đạt 4,5 tấn/ha. Riêng cánh đồng lúa xã Phong Mỹ đạt gần 5 tấn/ha.

Ngay sau thu hoạch lúa hè thu, nông dân tập trung làm vệ sinh đồng ruộng và tập trung xuống giống vụ lúa mùa đồng lọat trong thời điểm đầu tháng 9-2009. Riêng nông dân hai xã Hưng Nhượng và Tân Thanh  đã cấy vụ mùa với diện tích khoảng 150ha, chủ yếu là các giống nếp. Theo kế hoạch, vụ mùa năm nay Giồng Trôm có diện tích cấy sạ khoảng 4.100ha.

Phạm Trọn

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN