Giồng Trôm thực hiện tốt công tác phát triển đảng viên mới

07/03/2014 - 07:51

Liên tục trong 3 năm qua, Đảng bộ huyện Giồng Trôm đã thực hiện tốt công tác phát triển đảng viên mới. Số đảng viên kết nạp hàng năm đều vượt chỉ tiêu, nghị quyết đề ra; chất lượng đảng viên mới không ngừng được nâng lên, trẻ hóa về độ tuổi, trình độ học vấn, chuyên môn được nâng lên đáng kể. Công tác tạo nguồn phát triển Đảng được các cấp ủy quan tâm thực hiện và được xem là một trong những khâu quan trọng của công tác phát triển Đảng.

Đồng chí Trần Thái Bình - Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy Giồng Trôm, cho biết: Trong 2 năm đầu của nhiệm kỳ Đại hội IX Đảng bộ tỉnh, Đảng bộ huyện hoàn thành vượt chỉ tiêu phát triển Đảng do Tỉnh ủy giao hàng năm. Cụ thể, chỉ tiêu của tỉnh giao mỗi năm kết nạp 270 đảng viên thì trong năm 2011, toàn Đảng bộ đã kết nạp được 294 đảng viên, năm 2012, kết nạp được 291 đảng viên. Riêng năm 2013, Tỉnh ủy chủ trương không giao chỉ tiêu phát triển đảng viên mới hàng năm, từng tổ chức cơ sở đảng có nghị quyết và đăng ký số lượng. Thực hiện tinh thần đó, 67 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc Huyện ủy chủ động đăng ký phát triển 242 đảng viên mới. Đến cuối năm 2013, các tổ chức cơ sở đảng trong Đảng bộ huyện đã phát triển được 296 đảng viên. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Giồng Trôm chỉ còn phát triển thêm 52 đảng viên nữa thì đạt chỉ tiêu của cả nhiệm kỳ: phát triển 1.000 đảng viên mới. Trong khi đó, ngay từ đầu năm 2014, các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc Huyện ủy đã đăng ký phát triển 150 đảng viên mới.

Song song đó, chất lượng đảng viên ngày càng được nâng lên; biểu hiện cụ thể ở trẻ hóa độ tuổi, trình độ học vấn, trình độ chuyên môn nghiệp vụ. Nếu như trong năm 2012 số đảng viên được phát triển từ đoàn viên là 173 đồng chí thì năm 2013 là 210 đồng chí; về trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, năm 2012 kết nạp được 75 đồng chí có trình độ cao đẳng - đại học, 2 đồng chí có trình độ sau đại học, năm 2013 kết nạp được 81 đồng chí có trình độ cao đẳng - đại học, 3 đồng chí có trình độ sau đại học. Đặc biệt, trong 3 năm qua, số lượng đảng viên mới được kết nạp từ nguồn giáo viên, học sinh luôn ở mức cao, với 212 giáo viên và 38 học sinh.

Để đảm bảo cho việc phát triển đảng viên mới trong Đảng bộ đạt vượt cả về số lượng và chất lượng, công tác tạo nguồn đã được các cấp ủy quan tâm, phối hợp thực hiện. Qua  phong trào hành động cách mạng tại cơ sở, các tổ chức, đoàn thể phát hiện nhiều cá nhân tiêu biểu, điển hình để giới thiệu cho tổ chức xem xét, kết nạp đảng. Việc chọn đối tượng, sàng lọc tại cơ sở dựa trên 3 tiêu chí cơ bản: quan hệ chính trị; trình độ học vấn, chuyên môn; tính tiêu biểu, tích cực trong hoạt động. Có được những cá nhân tiêu biểu để phát triển đảng, công tác bồi dưỡng lý luận chính trị cho đối tượng được phối hợp thực hiện tốt. Hàng năm, Ban Tổ chức Huyện ủy phối hợp với Ban Tuyên Giáo Huyện ủy, Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện mở từ 5-7 lớp bồi dưỡng đối tượng kết nạp đảng. Đồng chí Từ Xuân Tiếng - Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện Giồng Trôm, cho biết: Đối tượng phát triển Đảng qua đào tạo hàng năm ở huyện rất đông. Năm 2011, Trung tâm mở 7 lớp bồi dưỡng cho 446 đối tượng, năm 2012 mở 5 lớp, với 349 đối tượng và năm 2013 mở 5 lớp, với 374 đối tượng. Quá trình bồi dưỡng, bên cạnh việc đảm bảo về thời lượng, nội dung các chuyên đề theo hướng dẫn của cấp trên, Trung tâm không ngừng cải tiến về phương pháp, hình thức truyền đạt để nâng cao chất lượng qua việc tăng cường liên hệ thực tiễn, tránh lý thuyết suông; tăng mối tương tác giữa báo cáo viên và học viên, kích thích tính chủ động, tư duy sáng tạo của học viên. Sau mỗi lớp bồi dưỡng, Trung tâm phối hợp cùng các ban đảng có liên quan đánh giá kết quả, rút kinh nghiệm. Tỷ lệ học viên đạt khá, giỏi của các lớp bồi dưỡng thời gian qua đều đạt trên 70%. Để chuẩn bị nguồn cho việc kết nạp đảng viên mới trong năm 2014 và các năm sau, Trung tâm đã phối hợp với các ban đảng huyện dự kiến tổ chức 5 lớp bồi dưỡng cho khoảng 350 đối tượng.

Những kết quả khả quan trong công tác phát triển Đảng của Đảng bộ huyện Giồng Trôm có được là nhờ Huyện ủy đã lãnh đạo các tổ chức cơ sở đảng chủ động chọn nguồn phát triển đảng viên mới từ cơ sở; các cơ quan phối hợp nhịp nhàng trong bồi dưỡng đối tượng kết nạp đảng. Không chỉ vượt chỉ tiêu về số lượng, chất lượng đảng viên kết nạp mới trong Đảng bộ huyện không ngừng được nâng lên, nhờ tránh được bệnh thành tích, chạy theo chỉ tiêu.

Th. Mãi

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN