Giồng Trôm: Tổ chức xong hội thi bí thư chi bộ giỏi cấp cơ sở

02/06/2009 - 07:56

Đến nay, BTG Huyện ủy đã hoàn thành việc tổ chức hội thi bí thư chi bộ giỏi năm 2009 cấp cơ sở. Có 22 xã, thị trấn (xã có ít nhất 10 thí sinh và nhiều nhất 14 thí sinh) chọn đối tượng là bí thư, chi ủy viên chi bộ trực thuộc đảng bộ xã, thị trấn tham dự.

Hội thi đã tạo điều kiện khích lệ bí thư, chi ủy viên các chi bộ nâng cao hơn nữa năng lực lãnh đạo, kỹ năng xử lý tình huống nhằm thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ được giao. Đồng thời cũng là nơi trao đổi kinh nghiệm hoạt động thực tiễn cho đội ngũ này. Qua hội thi, đã giúp cho đảng ủy các xã, thị trấn đánh giá được tình hình hoạt động của các chi bộ trực thuộc, vai trò bí thư, chi ủy viên các chi bộ để có biện pháp củng cố nâng cao chất lượng hoạt động và phát hiện, bồi dưỡng nhân tố mới.

Nguyễn Hoàng

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN