Giồng trôm triển khai việc hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo

22/09/2009 - 08:42

Kết quả khảo sát toàn huyện Giồng Trôm có 1.419 hộ có nhu cầu về nhà ở theo Quyết định 167 của Thủ tướng Chính phủ.

Trong năm 2009, huyện được phân bổ xây dựng 204 căn nhà tình thương. Huyện đã ưu tiên giải quyết nhà ở cho hộ nghèo có công với cách mạng là 63 căn; hộ thuộc diện người dân tộc thiểu số 2 căn; hộ hưởng trợ cấp xã hội 49 căn và 90 căn cho hộ nghèo có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở được phân bổ khắp các xã, thị trấn trong huyện.
Trong quá trình tổ chức thực hiện, các xã tuân thủ đúng theo quy trình hướng dẫn từ việc rà soát chọn lọc đối tượng, họp lấy ý kiến nhân dân tại địa phương, tổng hợp danh sách gởi về huyện; giám sát thi công nhà phải đảm bảo đúng quy cách theo mẫu thiết kế, nhà có diện tích tối đa là 32m2, có thời hạn sử dụng 10 năm.
Ngoài ra, mỗi hộ nghèo còn được Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Giồng Trôm cho vay tối đa là 8 triệu đồng, thời hạn vay 10 năm để góp phần xây dựng căn nhà hoàn chỉnh.

Phạm Trọn

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN