Góp ý Đề cương trưng bày Di tích địa điểm nhà ông Nguyễn Văn Cung và Ngã ba Cây da đôi

04/03/2023 - 05:38

BDK.VN - Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức họp Hội đồng khoa học thẩm định Đề cương trưng bày Di tích địa điểm nhà ông Nguyễn Văn Cung và Ngã ba Cây da đôi.

Đại biểu góp ý dề cương trưng bày.

Đại biểu góp ý đề cương trưng bày.

Tham dự cuộc họp có nguyên Phó chủ tịch UBND tỉnhTrần Công Ngữ, Chủ tịch Hội Di sản Văn hóa tỉnh Nguyễn Quang Trị, lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, lãnh đạo Phòng Văn hóa - Thông tin huyện Ba Tri, Bảo tàng Bến Tre.

Di tích Địa điểm nhà ông Nguyễn Văn Cung và Ngã ba Cây da đôi - Nơi thành lập Chi bộ Đảng Cộng sản đầu tiên của tỉnh Bến Tre và nơi tổ chức mít-tinh ra mắt Chi bộ Đảng Cộng sản đầu tiên của tỉnh vào tháng 4-1930 là cái nôi của Đảng bộ Bến Tre. Từ đó, Đảng bộ Bến Tre đã phát triển mạnh mẽ và lãnh đạo nhân dân Bến Tre cùng cả nước hoàn thành hai cuộc kháng chiến chống Pháp và Mỹ, giành độc lập, tự do cho dân tộc.

Trưng bày với ý nghĩa giáo dục các thế hệ hôm nay và mai sau về truyền thống yêu nước, tinh thần dũng cảm, bất khuất… của thế hệ cha ông trong chiến đấu, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Chủ đề chung trưng bày là mốc son lịch sử của Đảng bộ tỉnh Bến Tre với 3 phần: Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời và sự kiện thành lập Chi bộ Đảng Cộng sản đầu tiên của tỉnh Bến Tre; các kỳ Đại hội Đảng bộ tỉnh Bến Tre và Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre qua các thời kỳ; bảo tồn và phát huy giá trị Di tích địa điểm nhà ông Nguyễn Văn Cung và Ngã ba Cây da đôi.

Địa điểm nhà ông Nguyễn Văn Cung và Ngã ba Cây da đôi đã được Bộ Văn hóa - Thông tin (nay là Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch) ban hành Quyết định số 985-QĐ/VH ngày 7-5-1997 công nhận là di tích lịch sử cấp quốc gia. Di tích được trưng bày tạm thời phục vụ lễ khánh thành trùng tu, nâng cấp di tích vào ngày 16-5-2020 để xin ý kiến đóng góp của nhân dân và du khách tham quan, nghiên cứu.

Tại cuộc họp, các thành viên Hội đồng khoa học đã góp ý chi tiết, bổ sung tư liệu, góp ý không gian trưng bày, đề nghị đơn vị lập đề cương thực hiện kiểm tra, rà soát thông tin, số liệu chính xác trước khi lên ma-ket trưng bày. Những nội dung chưa rõ, chưa thông qua được xin ý kiến các cơ quan cấp trên trong thời gian tới. Trưng bày sẽ hoàn thành trong năm 2023.

Tin, ảnh: Hoàng Huấn

 

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN