Góp ý kiến báo cáo tổng kết thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW

19/01/2022 - 18:44

BDK.VN - Ngày 19-1-2022, Ban Chỉ đạo Trung ương tổng kết Nghị quyết số 26-NQ/TW tổ chức hội nghị trực tuyến góp ý kiến báo cáo tổng kết thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X) về nông nghiệp, nông dân, nông thôn.

Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh Hồ Thị Hoàng Yến tham dự tại điểm cầu tỉnh.

Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh Hồ Thị Hoàng Yến tham dự tại điểm cầu tỉnh.

Phó thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành, Trưởng ban Kinh tế Trung ương Trần Tuấn Anh chủ trì hội nghị. Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng đến dự và chỉ đạo hội nghị.

Tại điểm cầu tỉnh, Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh Hồ Thị Hoàng Yến tham dự.

Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 5-8-2008 của Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X) về nông nghiệp, nông dân, nông thôn (NQ 26) chỉ rõ: “Nông nghiệp, nông dân, nông thôn có vị trí chiến lược trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, là cơ sở và lực lượng quan trọng để phát triển kinh tế - xã hội bền vững, giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm quốc phòng - an ninh, giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, bảo vệ môi trường, sinh thái của đất nước”.

Sau 15 năm triển khai thực hiện nghị quyết, với sự vào cuộc tích cực của cả hệ thống chính trị và sự chung sức, đồng lòng, nỗ lực của người dân, doanh nghiệp và toàn xã hội, nước ta đã đạt được nhiều thành tựu to lớn, toàn diện trên cả 3 lĩnh vực nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Nhiều chỉ số phát triển đã theo kịp và vượt các nước trong khu vực Đông Nam Á. Nông nghiệp tiếp tục phát triển theo hướng sản xuất hàng hóa, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, bảo đảm vững chắc an ninh lương thực quốc gia, xuất khẩu tăng mạnh.

Kinh tế nông thôn chuyển dịch theo hướng tích cực tăng công nghiệp, dịch vụ, ngành nghề nông thôn; kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội được tăng cường, bộ mặt nông thôn có nhiều đổi mới, đời sống vật chất, tinh thần của nông dân, người dân nông thôn có nhiều cải thiện, góp phần quan trọng vào phát trển kinh tế - xã hội.

Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng chỉ đạo hội nghị tại điểm cầu chính.

Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng chỉ đạo hội nghị tại điểm cầu chính.

Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng cho rằng: Từ khi có Đảng, nông nghiệp và nông dân là vấn đề chiến lược, luôn được Đảng và Nhà nước ta xác định là một trong các nhiệm vụ quan trọng hàng đầu. Kết quả thực hiện thành công các vấn đề nông nghiệp, nông dân, nông thôn đã đóng góp to lớn và quyết định thành công của các nhiệm vụ cách mạng khác trong các giai đoạn lịch sử trong thời gian qua. Nông nghiệp trong nhiều năm liền được khẳng định là trụ đỡ của nền kinh tế.

Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng đánh giá hội nghị lần này, đại biểu có nhiều ý kiến đóng góp quan trọng, hay, sát thực tiễn, trong đó có đề xuất nhiều giải pháp quan trọng để tiếp tục thúc đẩy sự phát triển của nông nghiệp, nông dân, nông thôn trong thời gian tới.

Việc tổng kết đánh giá sát thực hiệu quả NQ 26 sẽ là tiền đề quan trọng để ban hành nghị quyết mới của Ban Chấp hành Trung ương. “Do đó, nghị quyết mới lần này cần đạt các yêu cầu như: Tiếp tục khẳng định tam nông là vấn đề có vị trí, vai trò, ý nghĩa chiến lược đối với giai đoạn phát triển mới của đất nước. Giải quyết tốt các vấn đề tam nông là yếu tố quan trọng mang tính tiền đề để đất nước đạt được mục tiêu mà Đại hội lần thứ XIII của Đảng đã đặt ra đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2045. Nâng cao nhận thức của các cấp ủy tổ chức Đảng, ban, bộ, ngành về vị trị, ý nghĩa chiến lược của nông nghiệp, nông dân và nông thôn. Mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phải mạch lạc, rõ ràng, khả thi, trong đó phải xác định giải pháp đột phá, phù hợp với từng giai đoạn, có lộ trình thực hiện…”, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng lưu ý.

Tin, ảnh: Cẩm Trúc

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN