Hội Cựu chiến binh huyện Chợ Lách

Gương mẫu đi đầu trong thực hiện nhiệm vụ

04/07/2022 - 05:43

BDK - Hội Cựu chiến binh (CCB) huyện Chợ Lách có 12 hội cơ sở, 90 chi hội và 75 phân hội với tổng số 1.787 hội viên. Từng cán bộ, hội viên luôn giữ vững và phát huy bản chất truyền thống Bộ đội Cụ Hồ, tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, góp phần giữ vững ổn định tình hình chính trị ở địa phương. Nhiệm kỳ VI (2017 - 2022), Hội CCB huyện luôn giữ vững vai trò nòng cốt trong thực hiện các chủ trương, nghị quyết của Đảng bộ huyện, hoàn thành tốt các chỉ tiêu nghị quyết của tỉnh và của Huyện hội.

Hội viên Hội Cựu chiến binh huyện Chợ Lách làm kinh tế hiệu quả.

Hội viên Hội Cựu chiến binh huyện Chợ Lách làm kinh tế hiệu quả.

Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

Hội viên CCB luôn nêu cao tinh thần tự lực, tự cường, giúp nhau làm kinh tế, cải thiện đời sống, phấn đấu giảm nghèo bền vững, làm giàu hợp pháp. Nhiều mô hình của Hội CCB huyện Chợ Lách về phát triển kinh tế gia đình đang hoạt động. Trong đó, có hiệu quả 75/100 mô hình “5+1” giúp nhau xóa nghèo thành mô hình giúp nhau làm giàu hợp pháp. Trong nhiệm kỳ, có 75 hộ hội viên CCB thoát nghèo bền vững, vươn lên khá giàu. Hiện toàn huyện chỉ còn 7 hộ hội viên CCB nghèo, tỷ lệ 0,7% và 48 hộ cận nghèo, tỷ lệ 2,1%.

Trong nhiệm kỳ, hội xây dựng được 112 mô hình dân vận khéo trên các lĩnh vực xây dựng đời sống văn hóa, xây dựng nông thôn mới, mô hình khu dân cư “Sáng, xanh, sạch, đẹp, an toàn, nghĩa tình”, xây dựng nâng chất hoạt động các chi hội, phân hội, an ninh trật tự, an toàn giao thông. Các mô hình hoạt động có chất lượng, hiệu quả, được các cấp công nhận 90/112 mô hình, đạt 80%. Trong đó, có 1 mô hình cấp tỉnh, 11 mô hình cấp huyện và 78 mô hình cấp xã, thị trấn.

100% cán bộ, hội viên tham gia thực hiện tốt Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Qua đó, xuất hiện nhiều gương điển hình trong học tập và làm theo lời Bác.

Phong trào thi đua yêu nước, thi đua “Đồng khởi mới” gắn với thi đua “CCB gương mẫu”, các tổ chức hội hoàn thành tốt và xuất sắc nhiệm vụ, không có chi hội trung bình, yếu kém. Huyện hội 4 năm liền đạt hoàn thành tốt nhiệm vụ (2017, 2018, 2019, 2022). Năm 2021, Huyện hội hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và được nhận cờ thi đua của Trung ương Hội CCB Việt Nam.

Mục tiêu nhiệm kỳ 2022 - 2027

Trong nhiệm kỳ mới, Hội CCB huyện Chợ Lách đề ra 2 nhiệm vụ trọng tâm và 4 khâu đột phá. Trong đó, có trọng tâm là xây dựng hội vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức. Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của hội và tổ chức chăm lo giúp đỡ CCB nâng cao đời sống vật chất, tinh thần, phát triển kinh tế gia đình, giảm nghèo, làm giàu hợp pháp. Tổ chức các hoạt động tình nghĩa để CCB tương trợ giúp đỡ lẫn nhau trong cuộc sống.

Bốn khâu đột phá là: Xây dựng hội vững mạnh về chính trị tư tưởng; xây dựng tổ chức cơ sở hội vững mạnh và đội ngũ cán bộ hội gương mẫu tiêu biểu; chăm lo giúp đỡ hội viên và CCB nâng cao đời sống vật chất, tinh thần, phát triển kinh tế gia đình; đẩy mạnh thực hiện phong trào thi đua “Đồng khởi mới” theo Chỉ thị số 01-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Hội CCB huyện Chợ Lách quyết tâm phát huy bản chất “Bộ đội Cụ Hồ”, truyền thống “Trung thành - Đoàn kết - Gương mẫu - Đổi mới”, coi trọng xây dựng bản lĩnh chính trị, kiên định, vững vàng, gương mẫu đi đầu trong tuyên truyền, vận động nhân dân và tiếp tục học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và phong trào thi đua “CCB gương mẫu”.

Ông Huỳnh Văn Trọn - Chủ tịch Hội CCB huyện Chợ Lách nhấn mạnh: “Ban Chấp hành Hội CCB huyện kêu gọi tất cả cán bộ, hội viên CCB thể hiện bản lĩnh chính trị vững vàng, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội. Tiếp tục giữ vững và phát huy bản chất truyền thống Bộ đội Cụ Hồ. Đoàn kết chặt chẽ các thế hệ CCB, trong hệ thống chính trị - xã hội và nhân dân, gương mẫu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng bộ huyện và Nghị quyết Đại hội CCB khóa VII, nhiệm kỳ 2022 - 2027”.

Bài, ảnh: Thanh Đồng

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN