Hai ngày đầu Tổng điều tra dân số và nhà ở tiến hành thuận lợi

03/04/2009 - 12:33

Cuộc Tổng điều tra dân số và nhà ở trên địa bàn Bến Tre đã khởi đầu suôn sẻ trong 2 ngày qua với 990 đồng chí nằm trong Ban chỉ đạo, cán bộ văn phòng giúp việc cấp tỉnh, huyện, thị, các xã, phường, cùng 2.348 điều tra viên đã vào cuộc tại 2.663 địa bàn dân cư trong tỉnh.

Trong 2 ngày đầu, công việc điều tra lấy thông tin diễn ra khá thuận lợi do các điều tra viên đã được tập huấn thông thạo nghiệp vụ từ trước. Nhờ công tác tuyên truyền tổ chức tốt trước đó nên nhiều gia đình hợp tác nhiệt tình với cán bộ điều tra. Trung bình trong ngày một điều tra viên thực hiện thu thập thông tin được 6 hộ dân. Từ ngày 1-4-2009, công việc điều tra, thống kê nhóm người lang thang, cơ nhỡ cũng được tiến hành. Các huyện, thị sau 4 ngày báo cáo một lần về Ban chỉ đạo tỉnh, chậm nhất vào ngày 20-4-2009 báo cáo tổng hợp.

Thanh Trúc

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN

Liên kết hữu ích