HĐND huyện Châu Thành tổ chức kỳ họp bất thường (kỳ họp thứ 20)

11/10/2010 - 08:33

Ngày 5-10-2010, HĐND huyện Châu Thành khóa IX đã tổ chức kỳ họp thứ 20 (kỳ họp bất thường) để nghe báo cáo kết quả thực hiện các nội dung quan trọng trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa - xã hội; bầu Phó Trưởng ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện và ủy viên UBND huyện.

Kỳ họp đã nghe báo cáo tổng kết Đề án Gia đình giai đoạn 2006- 2010; báo cáo khảo sát các công trình xây dựng và dự kiến công trình đầu tư năm 2011; tờ trình về điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2010; tờ trình thanh lý các thửa đất công không có nhu cầu sử dụng năm 2010.
Kỳ họp đã bầu bổ sung ông Nguyễn Hoàng Phúc giữ nhiệm vụ Phó Trưởng ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện; ông Lê Quang Vịnh giữ nhiệm vụ Ủy viên UBND huyện (nhiệm kỳ 2004- 2011).

Thu Ngân

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN