HĐND tỉnh giám sát chuỗi giá trị cây dừa tại huyện Mỏ Cày Nam

07/09/2022 - 14:03

BDK.VN - Ngày 7-9-2022, đoàn giám sát của HĐND tỉnh do Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách Nguyễn Văn Quới làm trưởng đoàn có chuyến giám sát tình hình thực hiện chuỗi dừa tại huyện Mỏ Cày Nam theo Nghị quyết 03-NQ/TU của Tỉnh ủy về xây dựng và hoàn thiện chuỗi giá trị sản phẩm nông nghiệp chủ lực của tỉnh Bến Tre giai đoạn 2016 - 2020 và định hướng đến 2025.

Đoàn giám sát HĐND tỉnh giám sát tình hình thực hiện chuỗi dừa tại huyện Mỏ Cày Nam.

Đoàn giám sát HĐND tỉnh giám sát tình hình thực hiện chuỗi dừa tại huyện Mỏ Cày Nam.

Hiện toàn huyện có 109 tổ hợp tác (THT), 16 hợp tác xã (HTX) hoạt động trên lĩnh vực nông nghiệp. Trong đó, có 13 HTX hoạt động hiệu quả, có liên kết với doanh nghiệp gồm các HTX như: An Định, Ngãi Đăng, Minh Đức, Phước Hiệp, Định Thủy, An Thới, Thành Thới A, Đa Phước Hội, Bình Khánh Đông, Hương Mỹ, An Thạnh, Cẩm Sơn, Tân Trung. Các THT, HTX gắn với việc phát triển sản xuất theo chuỗi giá trị các sản phẩm chủ lực của huyện như: chuỗi giá trị con heo, chuỗi giá trị chỉ xơ dừa, chuỗi giá trị cây dừa.

Trong chuyến giám sát, đoàn đã khảo sát thực tế một số chuỗi giá trị dừa, gặp gỡ trao đổi thông tin với HTX Nông nghiệp Bình Khánh Đông, HTX Nông nghiệp Tân Hội và làm việc với UBND huyện Mỏ Cày Nam, Công ty TNHH Chế biến dừa Lương Quới tại KCN An Hiệp.

Kết luận chuyến giám sát, Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh Nguyễn Văn Quới ghi nhận những khó khăn chung và kiến nghị của các HTX về việc tiếp cận các cơ chế chính sách. Đoàn sẽ tổng hợp và có kiến nghị giải pháp.

Riêng chuỗi dừa phát triển khá sâu và chế biến sâu so với các chuỗi khác do được sự tham gia của nhiều doanh nghiệp mạnh. Toàn huyện có 16,8 ngàn ha, sản lượng 178 triệu trái/năm. Toàn huyện hiện có trên 6 ngàn ha vườn dừa đang thực hiện quy trình đạt chứng nhận hữu cơ, tổng diện tích 5,2 ngàn ha, trong đó có trên 4,7 ngàn ha đạt chứng nhận hữu cơ. Hiện các công ty liên kết thu mua dừa trái, cơm dừa cho các THT, HTX theo hướng bao tiêu sản phẩm với giá cao hơn thị trường từ 5-20%.

Các chuỗi khác còn khá nhiều hạn chế, việc tham gia chuỗi chưa tương xứng với tiềm năng của địa phương. Chuỗi heo còn quá ngắn, mới chỉ dừng lại khâu giết mổ và cung cấp. Hướng tới, cần phát triển sơ chế, chế biến đa dạng sản phẩm. Chuỗi bưởi có hiện tượng bị chựng lại. Để phát triển chuỗi này cần khôi phục phát triển vùng nguyên liệu, quan tâm công tác thủy lợi phục vụ sản xuất. Các liên kết chưa bền vững và chưa đủ điều kiện tiếp cận chính sách cũng như việc tiếp cận nguồn vốn từ ngân hàng để phát triển sản xuất, kinh doanh.

Ông Nguyễn Văn Quới cho rằng, hướng tới tiếp tục củng cố phát triển THT, HTX và hướng đến tổ chức liên minh HTX trên nhiều lĩnh vực khác nhau để phát triển tổ chức sản xuất nông nghiệp gắn với chuỗi giá trị, vùng nguyên liệu tập trung, nâng cao hiệu quả nông nghiệp. Tập trung quy hoạch vùng nguyên liệu sạch cho các cây, con chủ lực của huyện.

Tin, ảnh: Cẩm Trúc

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN