HĐND tỉnh làm việc với sở, ngành về phát huy các thiết chế văn hóa cơ sở

03/03/2023 - 13:17

BDK.VN - Ngày 3-3-2023, Trưởng ban Văn hóa - Xã hội, HĐND tỉnh Huỳnh Văn Cuộn chủ trì buổi làm việc với các sở, ngành liên quan sau đợt giám sát về đầu tư, khai thác, sử dụng và phát huy các thiết chế văn hóa cơ sở và hệ thống truyền thanh cơ sở trên địa bàn tỉnh.

Đại biểu phát biểu giải trình tại buổi giám sát.

Đại biểu phát biểu giải trình tại buổi giám sát.

Tham dự buổi làm việc Phó chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Huỳnh Quang Triệu, đại diện lãnh đạo các Sở: Lao động - Thương binh và Xã hội, Tài Chính, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Thông tin và Truyền thông; Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; Đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh cùng ban, ngành có liên quan.

Từ năm 2020 đến nay, tỉnh đã đầu tư xây dựng mới hoặc nâng cấp, sửa chữa 32 thiết chế văn hóa cấp xã. Từ 2020 - 2021, tỉnh hỗ trợ kinh phí xây mới, nâng cấp, sửa chữa 87 nhà văn hóa ấp, nâng tổng số toàn tỉnh 344 ấp,khu, phố có nhà văn hóa đạt chuẩn 100 chỗ ngồi trở lên.

Năm 2020 - 2021, đã lắp đặt 77 điểm trò chơi trẻ em. Từ năm 2022, nội dung này ít được quan tâm. Năm 2022, xây dựng bổ sung và sửa chữa 12 công trình thể thao, cấp 6 bể bơi di động cho các xã bãi ngang thực hiện đề án phổ cập bơi; lắp đặt 7 máy luyện tập thể dục thể thao ngoài trời, đầu tư xây dựng 6 sân bi sắt.

Toàn tỉnh có 18/157 công chức văn hóa kiêm nhiệm truyền thanh xã, 3/157 công chức khác kiệm nhiệm truyền thanh, 136/157 người hoạt động không chuyên trách trực tiếp công tác truyền thanh xã.

Trưởng ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh Huỳnh Văn Cuộn phát biểu tại buổi giám sát.

Trưởng ban Văn hóa - Xã hội, HĐND tỉnh Huỳnh Văn Cuộn phát biểu tại buổi giám sát.

Trưởng ban Văn hóa - Xã hội, HĐND tỉnh Huỳnh Văn Cuộn - Trưởng đoàn giám sát ghi nhận báo cáo và kiến nghị của sở, ngành được giám sát và ý kiến đóng góp của các đại biểu tham dự buổi làm việc.

Trưởng đoàn giám sát nhận định: Việc xây dựng hoàn thiện các thiết chế văn hóa cơ sở của sở, ngành liên quan đã triển khai khá tốt nhưng vẫn còn tồn đọng những khó khăn và chưa đáp ứng được nguyện vọng thực tiễn của người dân địa phương. Đề nghị địa phương tiếp tục phát triển và thực hiện đầy đủ các nghị quyết về xây dựng thiết chế văn hóa cơ sở, tạo sự cân đối về hưởng thụ văn hóa ở các vùng trong tỉnh để đẩy mạnh đáp ứng việc phát huy hiệu quả sử dụng.

Tập huấn, đào tạo chuyên môn cho các cán bộ quản lý và thực thi công tác văn hóa. Cần có khảo sát, nghiên cứu về đánh giá của người dân trong việc xây dựng các thiết chế văn hóa cơ sở gắn với phong tục, tập quán ở địa phương; củng cố và bổ sung nguồn nhân lực đầy tâm huyết trong công tác văn hóa ở địa phương. Phối hợp đồng bộ, chặt chẽ giữa Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cùng Sở Tài chính về việc hỗ trợ kinh phí hoạt động xây dựng thiết chế văn hóa cơ sở hợp lý và hiệu quả. Quan tâm, hỗ trợ đầu tư hệ thống truyền thanh xã về máy móc, con người, trang thiết bị và chế độ chính sách cho cán bộ đài truyền thanh xã. 

Tiếp tục vận động nguồn kinh phí xã hội hóa để đầu tư xây dựng các thiết chế văn hóa cơ sở ngày càng hiệu quả, đáp ứng phù hợp nhu cầu thực tiễn của người dân địa phương; phát triển văn hóa để tạo đà đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội.

Tin, ảnh: Lê Đệ

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN