Hệ thống chính trị đồng bộ là tiền đề của thành công

16/04/2010 - 08:18

Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” là nhằm làm cho toàn Đảng, toàn dân nhận thức sâu sắc, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về ý thức tu dưỡng, rèn luyện và làm theo tấm gương đạo đức của Bác. Vì vậy, học và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh vừa là nhu cầu tự hoàn thiện nhân cách, đạo đức của mỗi cá nhân, vừa là yêu cầu đối với toàn xã hội. Bất kỳ ai, dù trên cương vị nào, lứa tuổi nào cũng có thể học và làm theo tấm gương đạo đức của Bác bằng những việc làm cụ thể.

Qua 3 năm triển khai thực hiện cuộc vận động, cấp ủy, chính quyền các cấp trong tỉnh đã đưa cuộc vận động đi vào chiều sâu, được nhân dân đồng tình. Nhận thức, hành động, ý thức tu dưỡng rèn luyện trong cán bộ, đảng viên và nhân dân được nâng lên. Kết quả làm theo ngày càng rõ hơn. Trách nhiệm, lề lối làm việc của cấp ủy, chính quyền các cấp có nhiều chuyển biến theo hướng tích cực. Đặc biệt, cuộc vận động đã có sức lôi cuốn và lan tỏa ngày càng sâu rộng hơn, tạo được sự đồng tình, ủng hộ và tham gia tích cực của đông đảo cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân.
Năm 2008, tỉnh đã tổ chức thành công hội thi kể chuyện tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh thu hút trên 4.500 thí sinh và trên 19.000 lượt đại biểu tham dự và hàng trăm ngàn khán giả theo dõi qua các phương tiện thông tin đại chúng. Trong năm 2009, Ban chỉ đạo các cấp đã tổ chức hội nghị gặp gỡ, giao lưu biểu dương 650 tập thể, cá nhân tiêu biểu và chọn 5 tấm gương tiêu biểu tham dự giao lưu khu vực các tỉnh Tây Nam bộ và toàn quốc. Điều đó đã góp phần quan trọng trong việc thúc đẩy thành công các phong trào thi đua yêu nước. Sau 3 năm thực hiện cuộc vận động, toàn tỉnh có 812 cá nhân và 427 tập thể điển hình được biểu dương.
Theo kết quả thống kê, các vụ việc vi phạm pháp luật, kỷ luật đảng của cán bộ, đảng viên, công chức xảy ra trong năm 2008 và 2009 giảm so với trước. Năm 2007 có 397 trường hợp đảng viên bị xử lý kỷ luật, năm 2008 có 338 trường hợp (giảm 8,6%) và năm 2009 có 206 trường hợp (giảm 23%).
Mỗi địa phương, đơn vị chọn cho mình cách làm phù hợp nhưng hầu hết đều thể hiện sự năng động, tích cực. Mở sổ đăng ký của đảng viên, tổ chức các cuộc thi kể chuyện về Bác, nêu gương điển hình tiên tiến… là cách làm vừa khơi gợi phong trào vừa thể hiện tính thiết thực của cuộc vận động. Bà Nguyễn Thị Trang – Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy Bình Đại cho biết, Bình Đại bắt đầu mở sổ đăng ký từ đầu năm 2008, đến cuối năm có 94,75% đảng viên và 100% ban chấp hành các đoàn thể tham gia. Sổ này ghi chép đầy đủ nội dung chuẩn mực của đơn vị và nội dung đăng ký của đảng viên gắn với chuẩn mực này. Điểm đặc biệt là ban chỉ đạo huyện không quy định nội dung đăng ký mà do sự năng động, sáng tạo của từng tổ chức Đảng, từng cơ quan, đơn vị, nhưng quy định mỗi chi bộ phải có chế độ nhận xét của cấp ủy hàng tháng. Bà Trang nói, việc mở sổ có tác dụng nhắc nhở đảng viên tự quan tâm đến tư cách đảng viên, rèn luyện đạo đức lối sống, trách nhiệm đối với công việc được giao.
Mặc dù đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận, nhưng theo nhận xét của Ban Chỉ đạo tỉnh, vẫn còn có nơi thực hiện cuộc vận động chưa thật sự sâu rộng, thực hiện “làm theo” còn lúng túng. Việc xây dựng chuẩn mực đạo đức một số nơi còn chung chung, chưa sát với từng đối tượng, công việc. Một số cơ quan, đơn vị viết thu hoạch, xây dựng kế hoạch tu dưỡng, đề ra phương hướng phấn đấu của cá nhân, xây dựng các mô hình còn mang tính hình thức, hiệu quả chưa cao.
Thời gian 3 năm đủ để mỗi cán bộ, công chức và nhân dân thấm nhuần lời dạy của Bác để định hướng cho bước đi của mình. Vấn đề bây giờ chính là tiếp tục phát huy việc “làm theo” tấm gương đạo đức của Bác. Với Châu Thành, theo Bí thư Huyện ủy Nguyễn Văn Minh, để “làm theo” tốt, mỗi cơ quan, đơn vị, cá nhân phải xây dựng tiêu chí thật cụ thể. Khi giới thiệu, bình chọn các điển hình thì phải dựa vào những việc làm cụ thể, thiết thực của từng cá nhân, tập thể. Bên cạnh đó, từng cán bộ, đảng viên phải định kỳ báo cáo trước tập thể, tổ chức về những việc đã học và làm theo.
Ông Huỳnh Văn Be - Bí thư Tỉnh ủy kiêm Trưởng Ban Chỉ đạo cuộc vận động cho rằng, sự quan tâm lãnh đạo sâu sát của các cấp ủy đảng, sự phối hợp chặt chẽ, đồng bộ của cả hệ thống chính trị là tiền đề rất quan trọng tạo nên sự thành công của cuộc vận động. Phải có mục tiêu, quy định cụ thể đồng thời phát động phong trào rèn luyện, xây dựng đạo đức rộng khắp với những việc làm thiết thực, thường xuyên. Gắn việc thực hiện cuộc vận động với thực hiện các nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị đồng thời tăng cường công tác kiểm tra của cấp ủy, khuyến khích sự giám sát của quần chúng nhân dân đối với các tổ chức đảng và đảng viên.
Năm nay, Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” có chủ đề: Tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng ta thật sự trong sạch, vững mạnh, “là đạo đức, là văn minh”. Việc thực hiện chủ đề này được gắn với nhiệm vụ quan trọng của năm 2010 là công tác tổ chức và tiến hành đại hội Đảng các cấp, phục vụ thành công đại hội.

Phương Yến

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN