Hiệu quả thiết thực qua 5 năm hoạt động khuyến công

28/05/2010 - 08:33
Đổi mới công nghệ từ chương trình sản xuất sạch hơn ở DNTN Vĩnh Tiến.

5 năm qua, Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp đã hỗ trợ các doanh nghiệp trong tỉnh thực hiện tốt công tác đào tạo nghề, truyền nghề; nâng cao kiến thức, năng lực quản lý điều hành của các doanh nghiệp; hỗ trợ xây dựng dự án; chuyển giao công nghệ và ứng dụng các tiến bộ KHKT, phát triển sản phẩm công nghiệp tiêu biểu; giới thiệu quảng bá sản phẩm, tìm kiếm thị trường, xúc tiến thương mại, đăng ký thương hiệu, thông tin, tuyên truyền, tư vấn hỗ trợ phát triển sản xuất, áp dụng sản xuất sạch hơn (SXSH) trong công nghiệp.

Tổng kinh phí thực hiện khuyến công 5 năm qua là 4,814 tỷ đồng. Trong đó, kinh phí khuyến công quốc gia hỗ trợ 1,610 tỷ đồng, kinh phí hoạt động SXSH là 367,221 tỷ đồng, kinh phí tiết kiệm năng lượng hỗ trợ 200 triệu đồng, kinh phí khuyến công tỉnh 2,636 tỷ đồng. Qua đó, Trung tâm Khuyến công đã thực hiện 7 dự án đào tạo nghề với 36 lớp cho 1.800 lao động sản xuất hàng TCMN; hỗ trợ doanh nghiệp thực hiện 51 dự án đầu tư đổi mới công nghệ, cải tiến máy móc thiết bị, phát triển sản phẩm mới, mở rộng qui mô sản xuất (trong đó, có 12 dự án giới thiệu mô hình trình diễn kỹ thuật); tổ chức hỗ trợ vốn cho 90 lượt doanh nghiệp tham gia 150 gian hàng tại các hội chợ triển lãm trong và ngoài tỉnh; giúp các doanh nghiệp thi và đoạt 31 huy chương vàng, 31 chứng nhận hàng Việt Nam chất lượng cao phù hợp tiêu chuẩn, 1 cúp vàng thương hiệu An toàn vì sức khỏe cộng đồng, 1 cúp vàng thương hiệu Công nghiệp hàng đầu Việt Nam, 3 quả cầu vàng, 9 sản phẩm đạt sản phẩm Công nghiệp nông thôn tiêu biểu, 4 bằng khen, 2 kỷ niệm chương của Bộ Công thương; tham gia 8 gian hàng tại Hội chợ Làng nghề Việt Nam ở Huế và Festival lúa gạo Việt Nam ở Hậu Giang; tổ chức 4 lớp đào tạo nghề nâng cao năng lực điều hành doanh nghiệp, khởi sự doanh nghiệp cho trên 200 học viên; tổ chức 50 lượt cán bộ làm công tác khuyến công tham gia các lớp tập huấn, đào tạo về xúc tiến thương mại, cử 3 cán bộ tham gia đoàn khảo sát tại Trung quốc, Thái Lan, Úc để học tập về SXSH; phối hợp với Báo Đồng Khởi mở 96 chuyên mục về khuyến công; tổ chức 24 hội nghị triển khai Nghị định 134 về khuyến khích phát triển công nghiệp nông thôn; cử 11 đoàn cán bộ đi học tập kinh nghiệm về khuyến công và phát triển công nghiệp; phối hợp xây dựng mô hình áp dụng chương trình SXSH tại 6 doanh nghiệp. Hiện nay, trung tâm đang triển khai công tác truyền thông về tiết kiệm năng lượng thuộc chương trình mục tiêu quốc gia.
Nhìn chung, các hoạt động khuyến công và SXSH trong thời gian qua đã mang lại hiệu quả thiết thực cho việc phát triển công nghiệp trong tỉnh, phù hợp với nhu cầu, khả năng tiếp nhận của các đối tượng thụ hưởng. Hoạt động khuyến công có tác động tích cực nhằm kích thích, động viên các cơ sở công nghiệp đầu tư đổi mới, cải tiến công nghệ, mở rộng sản xuất, nâng cao chất lượng sản phẩm, tăng sản lượng và nâng cao sức cạnh tranh của sản phẩm, tạo việc làm và tăng thu nhập cho người lao động; giúp doanh nghiệp không chỉ đủ sức cạnh tranh mà còn tìm cơ hội, thích nghi với sự thay đổi, biến động của kinh tế. Đặc biệt, các điểm trình diễn mô hình kỹ thuật, hỗ trợ đầu tư phát triển sản xuất đã tác động tích cực đến các doanh nghiệp cùng ngành nghề có ý thức hơn trong việc áp dụng công nghệ mới, nhất là tránh ô nhiễm môi trường. Nhiều sản phẩm được quảng bá rộng rãi hơn, nhất là những sản phẩm đã đoạt giải tại các hội thi; thực hiện chương trình khuyến công quốc gia đạt 100% kế hoạch, số lượng dự án đạt 140%, tổng kinh phí hỗ trợ tăng 126%. Số lượng lao động được đào tạo nghề đạt 133%. Hoạt động SXSH đạt 234%, hội thảo đạt 300%.
Với thành tích trên, trong 5 năm qua, Trung tâm được Bộ Công thương và UBND tỉnh tặng danh hiệu và bằng khen cho tập thể lao động xuất sắc từ 2006-2008; đang đề nghị Thủ tướng Chính phủ và UBND tỉnh tặng bằng khen và danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc năm 2009. Trung tâm cũng vừa được báo cáo điển hình tại Hội nghị Điển hình tiên tiến ngành công thương năm 2006-2010.

Bài, ảnh: Thu Huyền

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN