Hiệu quả từ Đề án Phòng, chống tội phạm

24/10/2010 - 16:05

Những năm gần đây, cùng với sự phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội của cả nước nói chung và của tỉnh Bến Tre nói riêng, tình hình tội phạm diễn biến khá phức tạp. Năm 1998, Nghị quyết 09 của Chính phủ và chương trình Quốc gia phòng, chống tội phạm (gọi tắt là Quyết định 138 của Thủ tướng Chính phủ) được ban hành, trong đó Mặt trận Tổ quốc Việt Nam được giao chủ trì thực hiện Đề án 01.138. Nội dung chủ yếu của đề án là: Phát động toàn dân tham gia phòng ngừa, phát hiện, tố giác tội phạm; quản lý, cảm hóa, giáo dục người vi phạm pháp luật ở cộng đồng dân cư và xây dựng khu dân cư an toàn gắn với việc triển khai, thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”. Qua 10 năm thực hiện, đề án đã phát huy được tác dụng rất lớn.

Để người dân mạnh dạn trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, mà cụ thể là phát hiện tố giác tội phạm, thông qua sinh hoạt tổ nhân dân tự quản, sinh hoạt các chi, tổ hội, đoàn thể, cơ quan thường trực của Ban chỉ đạo 138 và các tổ chức thành viên đã thường xuyên tuyên truyền cho cán bộ, đoàn viên, hội viên và nhân dân về các nội dung Đề án 01.138; đặc biệt là thường xuyên thông tin tình hình an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh, huyện, xã, ấp cho nhân dân. 10 năm qua, với việc đảm bảo giữ bí mật cho người tố giác, tâm lý người ngay sợ kẻ gian, sợ bị trả thù đã được khắc phục đáng kể. Từ đó, quần chúng nhân dân đã cung cấp hàng chục ngàn tin có giá trị cho cơ quan chức năng, giúp công an triệt phá, vây bắt nhiều đối tượng vi phạm pháp luật; đã xuất hiện nhiều gương điển hình về trấn áp, vây bắt tội phạm. Đặc biệt, có nhiều mô hình được áp dụng rộng rãi trong tỉnh như: mô hình “Tiếng mõ an ninh”, “Liên kết tứ trụ”, “Hòm thư tố giác tội phạm”, “Đường dây điện thoại nóng”…

Công tác quản lý, cảm hóa, giáo dục người vi phạm pháp luật được Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp, các ngành quan tâm thực hiện. Kết quả, đã nhận giáo dục, cảm hóa 23.350 đối tượng, giáo dục tiến bộ 11.014 đối tượng, đạt tỷ lệ 47,16%. Đặc biệt, trong năm 2009 và năm 2010, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bến Tre phối hợp với Ban Giám đốc Công an, Hội Nông dân tỉnh tổ chức triển khai xây dựng 11 xã điểm về việc “Quản lý, cảm hóa, giáo dục người vi phạm pháp luật ở cộng đồng dân cư” ở 9/9 huyện, thành phố. Theo đó, các đoàn thể phân công người thường xuyên tiếp cận đối tượng và gia đình đối tượng để có hướng giúp đỡ cụ thể, tạo điều kiện cho họ tái hòa nhập cộng đồng; góp phần giải quyết cơ bản tình hình an ninh nông thôn, không để xảy ra điểm nóng, kéo giảm phạm pháp hình sự, tệ nạn xã hội.

Về xây dựng cộng đồng dân cư an toàn gắn với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” do Mặt trận chủ trì, Ban chỉ đạo thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” của tỉnh đã cụ thể bằng các tiêu chuẩn, tiêu chí xây dựng gia đình văn hóa, khu dân cư tiên tiến, ấp, khu phố văn hóa. Từ đó, ban vận động xây dựng đời sống văn hóa các ấp đã phát động nhân dân đăng ký thực hiện, đặc biệt là cam kết với chủ tịch UBND xã không để con em mình vi phạm pháp luật và tệ nạn xã hội; các ấp, khu phố đăng ký xây dựng khu dân cư an toàn về an ninh trật tự; xã, phường đăng ký thực hiện xã an toàn, lành mạnh, không có ma túy, mại dâm… Đến nay, toàn tỉnh có 817 ấp, khu phố, 105 cơ quan, 77 xã, phường, thị trấn được ngành công an công nhận đạt chuẩn an toàn về an ninh trật tự; 137 xã, phường, thị trấn đạt chuẩn lành mạnh, không có ma túy, mại dâm; 320.851 gia đình văn hóa, đạt tỷ lệ 92% so với tổng số hộ đăng ký; 977/977 khu dân cư tiên tiến; 100% ấp, khu phố đạt danh hiệu ấp, khu phố văn hóa; 107/164 xã, phường văn hóa, đạt 65,24%; 2.016 đơn vị, cơ quan, cơ sở thờ tự văn hóa; có 468.463 “Người lớn gương mẫu”, 312.042 “Trẻ em chăm ngoan”…  

Đặng Thị Phượng

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN