Hiệu quả từ mô hình khí sinh học ở Ba Tri

19/03/2010 - 08:55
Công trình KSH tại xã Phú Lễ (Ba Tri). Ảnh: Đ.K

Năm 2008, khi Dự án Khí sinh học trong ngành chăn nuôi của tỉnh chưa được triển khai, UBND huyện Ba Tri đã giao Phòng Tài nguyên - Môi trường (TN-MT) huyện tuyên truyền, vận động người dân xử lý môi trường chăn nuôi bằng công nghệ biogas lắp đặt ống cống đúc sẵn; đồng thời, hỗ trợ xây dựng mô hình cho 30 hộ chăn nuôi, tại 6 xã trong huyện. Mức hỗ trợ 2,85 triệu đồng/công trình, kinh phí được trích từ nguồn quĩ bảo vệ môi trường của huyện. Đây là những mô hình thí điểm xử lý môi trường để người dân làm theo.

Năm 2009, dự án khí sinh học được triển khai xuống huyện Ba Tri. Công nghệ xây dựng tiên tiến theo tiêu chuẩn quốc gia của dự án đã khắc phục những nhược điểm của biogas ống cống đúc sẵn. UBND huyện giao cho Phòng TN-MT chủ động thực hiện đề án với những việc làm thiết thực như: Gắn kết với Văn phòng Dự án khí sinh học của tỉnh, huyện để xây dựng công trình khí sinh học theo thiết kế mà dự án khuyến cáo. Kỹ thuật viên, thợ xây được dự án đào tạo, tổ chức xây dựng các công trình khí sinh học trên địa bàn huyện. Phòng TN-MT phối hợp tổ chức hội thảo, trao đổi, tuyên truyền, tham quan và  vận động người dân đầu tư xây dựng công trình biogas. Phòng TN-MT xây dựng 28 mô hình biogas cho 4 xã nuôi bò nhiều, với mức hỗ trợ hơn 2,2 triệu đồng/ công trình. Phòng TN-MT phối hợp với Ngân hàng Chính sách – Xã hội và Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hỗ trợ cho người dân vay vốn, với lãi xuất ưu đãi để xây dựng công trình biogas.                                                                                                                                              

Có được sự quan tâm của hệ thống chính trị, chính quyền các cấp nên chỉ trong thời gian ngắn, từ tháng 4 đến hết tháng 11-2009, Dự án khí sinh học đã xây dựng được 170 công trình. Đây là huyện có số lượng công trình xây dựng cao nhất tỉnh, vượt gấp 3,4 lần so với chỉ tiêu kế hoạch UBND tỉnh giao. Trong đó, xã Phước Tuy đã xây dựng nhiều nhất, 50 công trình.

Dự án đã cấp trên 200 triệu đồng để trợ giá cho người dân xây dựng công trình khí sinh học, đồng thời xây dựng 2 mô hình sử dụng khí chạy máy phát điện tại huyện, với mức hỗ trợ là 4 triệu đồng/ mô hình. Đến cuối năm 2009, toàn huyện đã xóa xã trắng về công trình khí sinh học, đây là một bước quan trọng làm cơ sở để năm 2010, số lượng công trình khí sinh học được xây dựng trong huyện tăng cao.

Dự kiến năm 2010, Văn phòng Dự án khí sinh học sẽ trình UBND tỉnh phân bổ về huyện 250 công trình/800 công trình KSH mà Bộ NN&PTNT phân bổ cho Bến Tre. Nếu được sự quan tâm của các cấp chính quyền như năm 2009, hi vọng huyện Ba Tri sẽ hoàn thành kế hoạch Dự án trước thời gian.

Đỗ Đức Khơ

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN