Hỗ trợ 100% lãi suất vốn thu mua tạm trữ lúa, gạo

26/11/2009 - 14:19

Khoản hỗ trợ lãi vay ngân hàng được hạch toán vào khoản thu nhập khác và chịu thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định hiện hành.

Bộ Tài chính vừa có Thông tư hướng dẫn hỗ trợ lãi suất vay ngân hàng để mua tạm trữ lúa, gạo Hè thu năm 2009. Cụ thể, nguồn dự phòng ngân sách trung ương hỗ trợ cho các doanh nghiệp mua 500.000 tấn quy gạo. Thời gian tạm trữ bắt đầu từ ngày 20/09/2009 đến ngày 20/01/2010 với thời gian hỗ trợ lãi suất vay ngân hàng tính từ thời điểm mua trong thời gian mua tạm trữ đến hết thời gian tạm trữ nêu trên. Lãi suất vay thực tế theo mức lãi suất thấp nhất trong khung lãi suất hiện hành của các ngân hàng thương mại.

Thông tư quy định rõ giá để tính hỗ trợ là giá mua thực tế theo giá thị trường (không có thuế giá trị gia tăng) cho từng loại lúa gạo. Trường hợp doanh nghiệp mua gạo nguyên liệu để sản xuất chế biến ra gạo thành phẩm thì giá để tính hỗ trợ bao gồm cả chi phí sản xuất chế biến. Căn cứ để xác định giá mua thực tế theo giá thị trường là hợp đồng mua bán, thanh lý hợp đồng, hoá đơn mua hàng, chứng từ chuyển tiền hoặc các chứng từ có liên quan khác do doanh nghiệp xuất trình.

Các doanh nghiệp kinh doanh lương thực thuộc Tổng công ty Lương thực miền Nam được giao nhiệm vụ mua tạm trữ lúa, gạo Hè thu năm 2009 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Quyết định số 1518/QĐ-TTg ngày 22/9/2009 sẽ được Ngân sách nhà nước hỗ trợ 100% lãi suất vay ngân hàng./.

Nguồn VOV

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN

Liên kết hữu ích