Hỗ trợ cây xanh trong xây dựng nông thôn mới

03/06/2021 - 18:43

BDK - Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) vừa có kế hoạch hỗ trợ cây xanh thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM), góp phần thực hiện Đề án trồng một tỷ cây xanh giai đoạn 2021 - 2025 của Chính phủ và Đề án trồng 10 triệu cây xanh của tỉnh.

Tập trung trồng cây xanh trên các tuyến đường mới.

Tập trung trồng cây xanh trên các tuyến đường mới.

Theo kế hoạch, trong tháng 6-2021, Sở TN&MT phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy thực hiện trồng 750 cây bằng lăng tại xã Bình Hòa (Giồng Trôm) nhằm hỗ trợ xã thực hiện xây dựng cảnh quan môi trường xanh - sạch - đẹp - an toàn trong tiêu chí số 17 - môi trường và an toàn thực phẩm gắn với xây dựng xã NTM và giảm phát thải khí nhà kính trong khuôn khổ chương trình phối hợp năm 2021.

Sở Tài nguyên và Môi trường sẽ cung cấp 1.800 cây kèn hồng, 1.250 cây hoàng hậu/osaka và 350 cây bằng lăng cho 14 xã của huyện Châu Thành, bao gồm: xã Phước Thạnh: tuyến đường ấp Phước Trạch (470m); xã An Hóa: tuyến đường ĐX 03, ấp An Hòa (1.147m); xã Phú Đức: tuyến đường ấp Song Phú (2.000m); xã Phú Túc: tuyến đường phà tạm Rạch Miễu (1.200m); xã Tân Thạch: tuyến đường Tổ 3, Khu 4, ấp Tân An Thượng (600m); xã An Khánh: tuyến đường cặp sông Tiền (1.000m); xã Quới Thành: tuyến đường liên ấp Phú Phong, Phú Thành, Phú Hòa (750m); xã Sơn Hòa: tuyến đường ĐX 03 ấp Hòa Trung (1.000m); xã Tường Đa: đường ĐII.Đk 16 (3.400m); xã Tân Phú: đường ĐX-04 (2.000m); xã Tiên Thủy: đường ĐX-04 (3.700m); xã Thành Triệu: đường lộ 173 (4.700m); xã Phú An Hòa: đường lộ Giồng Da (2.000m); xã Tiên Long: tuyến đường ấp Tiên Phú 2, Tiên Hưng (1.700m) nhằm tạo cảnh quan xanh - sạch - đẹp thực hiện đạt tiêu chí số 17 trong xây dựng NTM và NTM nâng cao.

Tin, ảnh: Thiên Hà

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN