Hỗ trợ doanh nghiệp phát triển sản xuất, kinh doanh

20/09/2023 - 07:14

BDK - Trong 9 tháng năm 2023, các cấp, các ngành, địa phương đã triển khai thực hiện có hiệu quả nhiều chính sách, giải pháp hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, góp phần giúp doanh nghiệp (DN) phục hồi và phát triển sản xuất.

Cải tạo, nâng cấp Chợ đầu mối nông thủy sản Bến Tre, Phường 8, TP. Bến Tre. Ảnh: T. Huyền

Cải tạo, nâng cấp Chợ đầu mối nông thủy sản Bến Tre, Phường 8, TP. Bến Tre. Ảnh: T. Huyền

Hoạt động sản xuất công nghiệp (CN) được duy trì và phát triển. Giá trị sản xuất CN - tiểu thủ công nghiệp (TTCN) ước thực hiện 9 tháng đạt 28.700 tỷ đồng, tăng 5,51% so với cùng kỳ và đạt 72,47% kế hoạch. Trong đó, DN trong nước 15.500 tỷ đồng, tăng 6,6% so với cùng kỳ và đạt 74,52% kế hoạch; DN có vốn đầu tư nước ngoài 13.200 tỷ đồng, tăng 4,27% so với cùng kỳ và đạt 70,21% kế hoạch. Có 39 DN, 52 cơ sở đăng ký phát triển mới thuộc lĩnh vực CN-TTCN với ngành nghề chủ yếu là chế biến thực phẩm, rau, củ, quả, may mặc, cơ khí với tổng vốn đăng ký khoảng 303 tỷ đồng, giải quyết việc làm cho khoảng 1.700 lao động.

Kim ngạch xuất khẩu 9 tháng ước đạt 1.108 triệu USD, giảm 0,97% so với cùng kỳ và đạt 65,18% kế hoạch. Trong đó, các DN có vốn đầu tư nước ngoài đạt 790,92 triệu USD, giảm 0,73%; các DN trong nước đạt 317,06 triệu USD, giảm 1,57%. Nhóm hàng CN-TTCN đạt 906 triệu USD, giảm 0,47% so với cùng kỳ; nhóm hàng rau quả đạt 128,2 triệu USD, giảm 2,64%; hàng thủy hải sản chế biến đạt 73,8 triệu USD, giảm 4,04%.

Tình hình thị trường trên địa bàn tỉnh ổn định, các chợ truyền thống, chợ đầu mối, trung tâm thương mại, siêu thị, cửa hàng tiện lợi thực hiện tốt việc niêm yết giá và bán theo giá niêm yết, không có hiện tượng đầu cơ, găm hàng, tăng giá đột biến.

Tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ đạt 48.042 tỷ đồng, tăng 11,29% so với cùng kỳ và đạt 75,5% kế hoạch năm. Thực hiện cung cấp điện theo phương thức không điều hòa tiết giảm điện. Sản lượng điện thương phẩm đạt 1.518,7 triệu kWh, tăng 8,47% so với cùng kỳ. Tỷ lệ hộ sử dụng điện đạt 99,97%. Đến thời điểm hiện nay, có 9 dự án điện gió đã triển khai lắp đặt hoàn thành các tua-bin với công suất khoảng 365,9MW, 5 nhà máy đã vận hành đóng điện hòa lưới và phát điện thương mại với giá mua điện theo Quyết định số 39/2019/QĐ-TTg với công suất 93,05MW, đã đóng điện hòa lưới với công suất là 128MW. Đến nay, tại tỉnh có tổng công suất đóng điện hòa lưới với công suất là 221,05MW.

Sở cũng đã tham mưu UBND tỉnh ban hành Quyết định số 10/QĐ-UBND về Quy chế quản lý cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh; chỉ đạo các sở, ngành, địa phương đẩy nhanh tiến độ thực hiện việc di dời các DN trên địa bàn xã Thanh Tân vào Cụm công nghiệp Tân Thành Bình, huyện Mỏ Cày Bắc; đã xây dựng kế hoạch, triển khai thực hiện đề án khuyến công quốc gia điểm năm 2023 và chuẩn bị tổ chức nghiệm thu tại cơ sở các dự án khuyến công quốc gia.

Thông qua Hội đồng họp xét duyệt danh mục 25 đề án đầu tư ứng dụng máy móc thiết bị, phát triển sản xuất, 1 đề án nâng cấp sửa chữa hệ thống xử lý nước thải. Thực hiện hỗ trợ xây dựng các đề án đã được duyệt danh mục. Triển khai thực hiện 4 đề án khuyến công tỉnh. Hỗ trợ các cơ sở CN nông thôn tham gia bình chọn sản phẩm CN nông thôn cấp quốc gia. Theo dõi, tham mưu hỗ trợ giải quyết các khó khăn, vướng mắc các dự án điện gió đang triển khai trên địa bàn tỉnh. Hỗ trợ nhà đầu tư khảo sát, lập hồ sơ đề xuất thực hiện nhà máy điện sinh khối. Tham mưu UBND tỉnh trình Bộ Công Thương kiến nghị chọn dự án Nhà máy sản xuất Hydro xanh Bến Tre.

Theo Giám đốc Sở Công Thương Nguyễn Văn Bé Sáu, trong 3 tháng cuối năm, ngành công thương phấn đấu thực hiện giá trị sản xuất CN đạt 10.850 tỷ đồng, tương đương 27,4% kế hoạch. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ 16 ngàn tỷ đồng, tương đương 25,8% kế hoạch. Kim ngạch xuất khẩu đạt 492 triệu USD, tương đương 28,9% kế hoạch. Để thực hiện tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao, ngành công thương phấn đấu thực hiện tốt các chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBND tỉnh và Bộ Công Thương. Tập trung triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ, giải pháp chính như: Tiếp tục phối hợp theo dõi, kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc của các DN nhằm ổn định và phát triển sản xuất, kinh doanh; tập trung triển khai thực hiện Chương trình số 08-CTr/TU của Tỉnh ủy; tiếp tục theo dõi, hỗ trợ thực hiện các dự án điện gió, hydro xanh; phối hợp với các ngành, địa phương đẩy nhanh tiến độ thi công, công tác hỗ trợ bồi thường, giải phóng mặt bằng các công trình đường dây và trạm biến áp 110kV trên địa bàn tỉnh...

Sở Công Thương tham mưu UBND tỉnh ban hành kế hoạch thực hiện Chiến lược “Phát triển thương mại trong nước giai đoạn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”. Tham mưu UBND tỉnh đề nghị Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Công Thương tiếp tục hỗ trợ tỉnh trong xuất khẩu dừa và các sản phẩm từ dừa, giới thiệu và hỗ trợ 7 DN tham gia 2 hội chợ ngoài tỉnh; tổ chức tham gia trưng bày giới thiệu sản phẩm của tỉnh tại 7 hội chợ ngoài tỉnh. Hỗ trợ giới thiệu DN tại địa phương tham gia các đoàn giao dịch xúc tiến thương mại tại Nhật Bản, Úc, Thái Lan; tổ chức và tham gia 4 hoạt động kết nối giao thương tại các tỉnh, thành phố trong cả nước.

Trần Phương

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN