Hỗ trợ sáng tạo tác phẩm báo chí chất lượng cao năm 2020

04/08/2020 - 20:20

BDK - Hội Nhà báo tỉnh vừa thông báo việc hỗ trợ sáng tạo tác phẩm báo chí chất lượng cao năm 2020.

Theo đó, tác giả dự tuyển chọn là hội viên Hội Nhà báo Việt Nam. Tác phẩm dự tuyển chọn phải là tác phẩm được đăng, phát trong năm 2020. Tác phẩm phải đảm bảo tính chính xác, khách quan, có tính phát hiện, có hiệu quả xã hội tốt. Mỗi tác giả, nhóm tác giả gửi tối đa 3 tác phẩm dự tuyển chọn với các loại hình như: báo in, báo điện tử, phát thanh, truyền hình, phóng sự ảnh. Đối với báo in, báo điện tử, đăng 1 kỳ hoặc nhiều kỳ nhưng không quá 3 kỳ (báo điện tử gửi kèm theo đường link). Phóng sự phát thanh gửi đĩa CD, ghi rõ thời gian phát sóng, tên tác phẩm, tác giả kèm bản thuyết minh trên giấy A4. Phóng sự truyền hình gửi đĩa DVD, ghi rõ thời gian phát sóng, tên tác phẩm, tác giả kèm bản thuyết minh. Ảnh báo chí bao gồm ảnh đơn, nhóm ảnh, phóng sự ảnh (không quá 10 ảnh).

Thời hạn nhận tác phẩm đến cuối ngày 15-12-2020. Tác giả gửi tác phẩm dự tuyển chọn theo địa chỉ: Văn phòng Hội Nhà báo tỉnh Bến Tre, số 20, Lê Quý Đôn, phường An Hội, TP. Bến Tre, điện thoại: 02753.811686. Ngoài phong bì ghi rõ: “Tác phẩm dự tuyển chọn báo chí chất lượng cao năm 2020”.

Q. Khởi

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN